68% firm z sektora mikro i średnich przedsiębiorstw deklaruje, że jest dobrze przygotowana na wypadek wprowadzenia potencjalnego lockdownu. 22% z kolei jest odmiennego zdania – wynika z badania Keralla Research dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. 36% respondentów konfrontację z lockdownem określa jako „wyzwanie, na które nie da się przygotować”, 30% uważa, że zależy to od różnych czynników, natomiast 28% ankietowanych twierdzi, że jest to możliwe.

68% MŚP jest dobrze przygotowanych na lockdown, 16% z nich nawet „zdecydowanie dobrze”

Niemal 7 na 10 (68%) przedstawicieli MŚP pozytywnie ocenia swoje przygotowania w sytuacji, gdyby został wprowadzony lockdown, z czego 16% z nich określa je jako „zdecydowanie dobre”. 22% ankietowanych nie jest gotowych na taką ewentualność, zaś co dziesiąty przedsiębiorca nie był w stanie ustalić jak jego firma poradziłaby sobie w takich okolicznościach. Uwzględniając poszczególne branże najlepiej swoje szanse przy potencjalnych obostrzeniach widzi handel (77% deklarujących przygotowanie), z kolei najgorzej transport (53%). Przedstawiciele transportu i budownictwa najczęściej mówią, że „nie ma patentu na bezbolesne przejście następnego lockdownu” i nie są do niego nieprzygotowani (29%).

68% MŚP gotowych na lockdown: „Im większa firma, tym wyższa odporność na lockdown”

Istotnym czynnikiem w kwestii odporności firm wobec potencjalnego lockdownu, jest skala biznesu na co zwraca uwagę w rozmowie z PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, który twierdzi, że „Im większa firma, tym wyższa odporność na lockdown”. Dodał, że w grupie podmiotów zatrudniających do 9 pracowników za odpornych na lockdown uważa się 62% respondentów, wśród zatrudniających od 10 do 49 osób – 70%, a w firmach średnich, z załogą do 249 pracowników 77% ankietowanych.

Firmy, które zdołały powrócić do obrotów sprzed pandemii Covid-19 wskazują w badaniach na przyczyny umożliwiające im tego dokonać. Najwięcej, bo 33,3% przedsiębiorstw, opowiedziało się za troską o pracowników i utrzymanie zatrudnienia nawet w najbardziej kryzysowych momentach, 24,3% za wzrostem popytu na towary i usługi, zaś kolejne 18% podmiotów za utrzymaniem konkurencyjnych cen. Nie bez znaczenia okazało się dla 12,2% brak problemów z łańcuchem dostaw czy skorzystanie z państwowej pomocy i dbałość o płynność finansową i terminowy spływ należności (odpowiednio 10,6 i 9,5%).

Badanie zrealizował w ramach projektu „Skaner MŚP” Instytut Keralla Research na próbie 500 mikro, małych i średnich firm w październiku 2021 r. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych.

Źródło: Forsal.pl

Archiwum: grudzień 2021
68% MŚP