Co trzeci przedsiębiorca z sektora MŚP twierdzi, że przyszły rok będzie dla ich działalności gospodarczej taki sam jak 2021 r. z kolei 27% ankietowanych uważa, że będzie jeszcze gorzej niż w kończącym się roku – wynika z badania przeprowadzonego dla BIG InfoMonitor wśród mikro-, małych i średnich firm. Największe obaw mają firmy z branż budowlanej i transportowej.

Sektor MŚP ma coraz większe zadłużenia wobec instytucji finansowych

Dane widoczne w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK pokazują, że po roku trwania pandemii jakość rozliczeń między przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi zaczęła się pogarszać i przyspieszył wzrost zaległości wobec dostawców i banków. Choć liczba firm z problemami w regulowaniu faktur i rat kredytowych podwyższyła się nieznacznie, przybyły 732 niesolidne płatniczo podmioty, to jednak nie można tego powiedzieć o samej kwocie zaległości, która w ciągu roku wzrosła o 4 mld zł do 38,4 mld zł, w dużej mierze za sprawą zmian od II kwartału br. Najbardziej, po ok. 0,9 mld zł, nieuregulowane na czas zobowiązania podwyższyły się w ostatnich 12 miesiącach w branżach przemysłowej i budowlanej

– czytamy w komunikacie.

Sektor MŚP: budownictwo i transport pesymistycznie nastawieni przed Nowym Rokiem

Co trzecia przepytywana firma sądzi, że sytuacja biznesowa nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ocena ta jest praktycznie podobna pomiędzy poszczególnymi branżami. W pesymistycznym tonie wypowiedziało się zaś 27% respondentów, którzy twierdzą, że przyszły rok będzie gorszy od tego mijającego. Będzie on gorszy przede wszystkim zdaniem 41% przedstawicieli budownictwa, 36% transportu i 28% usług. Negatywne opinie najrzadziej wyraża handel (23%) i przemysł (22%), podano także. Co czwarty przedsiębiorca obawia się prognozować, a 16% ankietowanych patrzy w przyszłość z optymizmem. Nieco więcej wiary w poprawę w 2022 r. mają reprezentanci branży przemysłowej (18%) i handlowej (17%), ale nawet w tych sektorach i tak jest ich mniej niż pesymistów. Najrzadziej dobrze o przyszłym roku mówi biznes związany z przewozem towarów i osób (12%), który jednocześnie jest w czołówce obawiających się 2022 r., wskazano również.

Niemal co dziesiąty przedsiębiorca miał zaplanowane inwestycje jeszcze w tym roku, a 22,6% firm planuje inwestycje w przyszłym roku. Najczęściej wspominają o tym firmy z branży przemysłowej (26%) i handlowej (25%), najrzadziej – usługowej (17%).

Badanie zrealizowane w ramach projektu „Skaner MSP”, przez Instytut Keralla Research, prowadzone co kwartał wśród mikro-, małych i średnich firm. Próba = 500, technika: wywiady telefoniczne, termin: październik 2021 r.

Źródło: ISBnews

Archiwum: grudzień 2021
Sektor MŚP