Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2022 występuje w zmienionej formie jako dodatek osłonowy. Jak go uzyskać i kto może zostać beneficjentem świadczenia określanego powszechnie jako dodatek energetyczny 2022?

Dodatek energetyczny 2022 przeznaczony jest dla osób słabiej zarabiających i ma im pomóc w obliczu rosnących cen energii. Jaka jest wysokość dodatku osłonowego w nowym roku i komu świadczenie może przysługiwać? Sprawdź to poniżej!

Dodatek energetyczny 2022 – komu przysługuje?

Według przepisów z 1 stycznia 2014 roku wypłata dodatku energetycznego przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, głównie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie określonych dochodów. Na wypłatę dodatku mogą liczyć:

  • gospodarstwa domowe jednoosobowe, których przeciętny dochód nie przekracza 2100 zł;
  • gospodarstwa wieloosobowe, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1500 zł.

Jak złożyć wniosek na dodatek osłonowy?

Wnioski należy składać do urzędu gminy właściwego miejscu zamieszkania. Podania można składać drogą elektroniczną przez profil zaufany lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Wnioski o dodatek energetyczny 2022 należy dostarczać w terminie:

  • do 31 tycznia 2022 – wtedy dodatek zostanie wypłacony w dwóch ratach: pierwsza do 31 marca, druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022;
  • po 31 stycznia 2022 – dodatek zostanie wypłacony jednorazowo, nie później niż 2 grudnia danego roku.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Minimalna kwota dodatku wynosi 20 zł, jednak kwota całkowitego świadczenia zależna jest od liczby osób, zamieszkujących dane gospodarstwo:

  • 400-500 zł rocznie w gospodarstwie jednoosobowym;
  • 600/750 zł rocznie w gospodarstwie 2-3 osobowym;
  • 1150 zł/1437,50 zł rocznie w gospodarstwie, w którym mieszka 6 lub więcej osób, a dochód na osobę nie przekracza 1500 zł na osobę.
Zobacz także  Skala podatkowa w [cnt-year] roku. Poznaj progi skali podatkowej i rozlicz swój podatek dochodowy

Dodatek energetyczny 2022 – podsumowanie

Wysokość dodatku energetycznego 2022 zależy od dochodu gospodarstwa. Warto wiedzieć, że przy nieznacznym przekroczeniu limitu dochodowego wciąż mamy szansę uzyskać świadczenie. Za sprawą wprowadzenia przez rząd przepisu (tzw. złotówka za złotówkę) wciąż można wypłacać dodatek energetyczny, jednak pomniejszony o kwotę, o którą przekroczony został próg.

dodatek energetyczny 2022