Dobra komplementarne a dobra substytucyjne. Definicje, różnice

Zgodnie z podstawową definicją dobra komplementarne to takie, które się wzajemnie uzupełniają.