Diagramy przepływu należą do rodziny map procesów. Postanowiliśmy dowiedzieć się jak najwięcej na temat tych zaawansowanych schematów i algorytmów. Zapraszamy do lektury!

Diagramy przepływu danych (DFD) służą do modelowania aktualnych procesów oraz identyfikowania możliwych do wprowadzenia usprawnień. Można z nich korzystać w każdej z faz cyklu życia projektu: definiowania, mierzenia, analizowania, ulepszania i kontrolowania. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, co powinieneś wiedzieć na temat DFD!

Diagram przepływu danych (DFD) – definicja

Diagramy przepływu są schematami blokowymi należącymi do rodziny map procesów. Mapowanie procesów zostało stworzone w dziewiętnastym wieku przez inżyniera procesowego Franka Bunkera Gilberta.

Diagramy przepływu danych (ang. Data Flow Diagram) są metodą modelowania systemów informacyjnych uwzględniającą ich funkcjonalny aspekt. Diagramy cechują się dokładnością. Opiera się ona na ukazywaniu funkcji oraz danych, które pomiędzy nimi przepływają. Na diagramy przepływu danych składają się 4 kategorie pojęciowe:

 • proces;
 • obiekt zewnętrzny;
 • magazyn danych;
 • przepływ danych.

Dlaczego diagramy przepływu danych to pożyteczne narzędzia?

Diagramy przede wszystkim pozwalają na wizualizację pracy, a więc kroków występujących w projekcie. Za ich pomocą można identyfikować zarówno bieżące procesy, ale również przyszłe, usprawnione już procesy. Diagramy są narzędziem uniwersalnym – przydadzą się w każdej z faz cyklu życia projektu. Dodatkowo mogą służyć wypełnianiu funkcji kontrolnej w przedsiębiorstwie.

Elementy DFD

Podstawowymi elementami diagramów przepływu danych są:

 • procesy – opisują działania realizowane w systemie informacyjnym;
 • przepływy danych – to transfery danych następujące pomiędzy: procesami, obiektami zewnętrznymi i magazynami danych;
 • obiekty zewnętrzne – reprezentują różne źródła danych;
 • magazyny danych – zawierają dane przechowywane w systemie celem ich późniejszego wykorzystania.

Jak utworzyć diagram przepływu danych?

Diagramy przepływu danych składają się z trzech diagramów, które występują bezpośrednio po sobie:

 • diagramu kontekstowego;
 • diagramu systemowego;
 • diagramu szczegółowego.

Diagram kontekstowy

Diagram kontekstowy definiuje i prezentuje granice oraz zakres systemu. Przyjmuje formę schematu graficznego obrazującego przepływy danych. Składa się z: procesu reprezentującego cały modelowany system, obiektów zewnętrznych i zewnętrznych oraz przepływów danych między systemem a obiektami zewnętrznymi. Celem diagramu systemowego jest zobrazowanie powiązań występujących między systemem a środowiskiem zewnętrznym.

Diagram systemowy

Zadaniem diagramu systemowego jest pokazanie ogólnej perspektywy całego systemu. Jego elementy są dokładnie takie same, jak w diagramie kontekstowym, ale tym razem zostają opisane w bardziej szczegółowy sposób.

Diagram szczegółowy

Diagramy szczegółowe są diagramami niższych poziomów. Tworzy się je jedynie w sytuacji mocnego rozbudowania systemu. Każdy z procesów powinien zostać zdekomponowany na oddzielnym diagramie.

Tworzenie DFD – najważniejsze zasady

Sporządzanie diagramów przepływu danych (DFD) powinno następować w zgodzie z pewnymi zasadami. Do tych najważniejszych należą:

 • brak możliwości komunikowania się obiektów zewnętrznych ze sobą w sposób bezpośredni; mogą to robić jedynie za pośrednictwem systemu;
 • brak możliwości komunikowania się pomiędzy sobą magazynów danych; zapisywanie i odczytywanie danych odbywa się za pomocą działań procesów;
 • dane zawarte w magazynach nie mogą być spójne, każdy z magazynów powinien zawierać inny typ danych;
 • brak możliwości bezpośredniego kontaktu pomiędzy obiektami zewnętrznymi i magazynami danych;
 • brak możliwości występowania procesów, które pobierają dane od przepływu, ale nie tworzą nic na wyjściu;
 • diagramy nie powinny być nadmiernie złożone; powinny mieścić się na kartce formatu A4 i zawierać maksymalnie 6 procesów.

Diagramy przepływu danych (DFD) to pożyteczna metoda modelowania systemów informacyjnych. Dzięki niej możliwe jest dokonywanie szczegółowej i miarodajnej oceny bieżącej sytuacji, planowanie usprawnień oraz prognozowanie przyszłych wyników.

Archiwum: wrzesień 2022
dfd