Czym jest i jak okazać czynny żal? Elektronicznie, czy osobiście? Pamiętaj, że podstawowym obowiązkiem każdego podatnika jest coroczne rozliczenie się z urzędem skarbowym. Jego niedopełnienie może wiązać się z nałożeniem kary. Jak jej uniknąć? Podpowiadamy!

W większości przypadków deklaracje podatkowe muszą trafić do fiskusa do końca kwietnia. W określonym terminie należy także dokonać wpłaty należnego podatku. Jeśli jednak tak się nie stanie, urząd może nałożyć na podatnika karę. Sposobem na jej uniknięcie jest skorzystanie z instytucji czynnego żalu. Musisz poinformować naczelnika urzędu, iż popełniłeś wykroczenie (lub przestępstwo) podatkowe i jak najszybciej uregulować swoje zobowiązania. Czy da się wyrazić czynny żal elektronicznie? Sprawdź!

Czynny żal elektronicznie? To możliwe

Czynny żal to nic innego, jak przyznanie się do winy i uregulowanie należności. Chodzi oczywiście o jak najszybsze złożenie deklaracji podatkowej oraz opłacenie wyliczonej kwoty wraz z odsetkami za zwłokę. Są to warunki, od których spełnienia zależy pozytywna decyzja fiskusa.

Masz dwie możliwości przyznania się do winy i wyrażenia skruchy:

 • odwiedzić urząd osobiście;
 • wysłać zawiadomienie przez internet. 

Za pośrednictwem sieci wyrazisz czynny żal, korzystając z ePUAP lub poprzez e-Urząd Skarbowy. Z instytucji czynnego żalu mogą korzystać osoby popełniające przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Taki sposób będzie skuteczny jedynie w sytuacji, gdy organy podatkowe nie zdążyły jeszcze udokumentować popełnienia danego czynu.

Czynny żal – kto może skorzystać? Jakie są warunki?

Kiedy podatnik może skorzystać z instytucji, jaką jest czynny żal? Przede wszystkim w sytuacji, gdy nie dopełnił swoich obowiązków wobec fiskusa, czyli nie złożył deklaracji rocznej w wyznaczonym terminie (w tym roku jest to 2 maja, wtorek). Wyjaśnienie warto złożyć, jeśli nie zapłaciłeś należnego podatku lub zapłaciłeś nieodpowiedni podatek dochodowy. Z czynnego żalu (elektronicznie lub stacjonarnie) mogą również skorzystać osoby, które:

 • nierzetelnie prowadziły księgi rachunkowe;
 • nierzetelnie wystawiały faktury;
 • udzieliły nieprawdziwych informacji o wielkości prowadzonej działalności gospodarczej;
 • bezprawnie stosowały obniżone stawki VAT lub zwolnienie z VAT.

Z powyższego wynika, że czynny żal może mieć zastosowanie w różnych sytuacjach, w których doszło do złamania przepisów prawa podatkowego.

Kiedy czynny żal będzie skuteczny?

Aby czynny żal był skuteczny, musisz spełnić kilka warunków. Najważniejsze jest jak najszybsze przyznanie się do popełnienia wykroczenia. Musi to nastąpić, zanim:

 • naczelnik urzędu sam udokumentuje ten fakt;
 • organy ścigania podejmą działania zmierzające do wykrycia wykroczenia. 

Drugim warunkiem jest dopełnienie obowiązków – złożenie deklaracji, zapłata należności i naliczonych odsetek. 

Wymienione działania podejmij jak najszybciej, najlepiej w dniu, w którym składasz czynny żal, ewentualnie w terminie wyznaczonym przez urząd. Zaległą deklarację podatkową możesz wysłać przez internet, pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie.

Czynny żal elektronicznie?

O wykroczeniu możesz powiadomić urząd bez udawania się tam osobiście. Sposobem na załatwienie sprawy jest wysłanie zawiadomienia poprzez skrzynkę ePUAP. 

 1. Składając pismo, skorzystaj z dostępnego ogólnego wzoru, by nie zastanawiać się, jak wyraża się własnymi słowami czynny żal elektronicznie. 
 2. Odnośnik do formularza możesz znaleźć na stronie gov.pl. 
 3. Po zaznaczeniu opcji wysyłki ogólnego pisma będziesz miał możliwość wybrania odpowiedniego rodzaju sprawy (urząd, rodzaj, tytuł, treść pisma).
 4. Dokument musisz podpisać za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
 5. Koniecznie uzupełnij swoje dane, a jeśli to niezbędne, dodaj załączniki.

Czynny żal w formie papierowej

Jeśli chcesz, możesz złożyć zawiadomienie w tradycyjnej formie papierowej. W treści muszą się znaleźć:

 • dane podatnika;
 • dane adresata;
 • opis danego czynu (jego charakter, okoliczności popełnienia). 

Istotne jest zamieszczenie informacji, czy podatnik podjął działania mające na celu naprawę błędu (złożył zeznanie, zapłacił podatek).

Pamiętaj, że nawet jeśli nie dopełniłeś obowiązków, masz jeszcze możliwość uniknięcia odpowiedzialności. Musisz jednak działać jak najszybciej. Zacznij od złożenia czynnego żalu (elektronicznie lub w formie papierowej) i pamiętaj, by wywiązać się ze swoich obowiązków.

Archiwum: kwiecień 2022
Czynny żal elektronicznie