Podatki

Czynny żal – jak napisać czynny żal?

Popełnienie wykroczenia lub przestępstwa podatkowego wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Aby uniknąć kary, można skorzystać z instytucji, jaką jest czynny żal. Jak napisać zawiadomienie? Podpowiadamy!

Być może zdarzyło ci się zapomnieć o złożeniu zeznania podatkowego w terminie, a może po prostu nie zapłaciłeś na czas należności? Czy wiesz, że takie działanie można określić mianem wykroczenia podatkowego? Niedopełnienie obowiązków grozi karą, dlatego musisz działać jak najszybciej. Szansą na uniknięcie odpowiedzialności jest skorzystania z możliwości złożenia zawiadomienia, które określane jest jako czynny żal. Jak napisać i gdzie złożyć? Przeczytaj poniżej.

Czynny żal – jak napisać skuteczne zawiadomienie?

Nie istnieje spis zasad, zgodnie z którymi należy napisać zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. Warto jednak wiedzieć, jakie informacje na pewno powinny się w nim znaleźć:

 • dane osoby składającej czynny żal;
 • dane adresata – jest nim naczelnik urzędu skarbowego;
 • opis charakteru popełnionego czynu;
 • opis okoliczności, w których doszło do wykroczenia;
 • wykaz osób, które miały związek z popełnionym czynem zakazanym;
 • informacja o naprawie danego czynu – czy podatnik już podjął działania, a jeśli nie, to kiedy zamierza to zrobić.

W piśmie warto dokładnie opisać, co jest powodem opóźnienia w składaniu zeznania czy zapłaty podatku

Jak działa czynny żal?

Wiesz już, czym jest czynny żal. Jak napisać taki dokument? Da się to zrobić w dwóch formach. Można go złożyć w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej. Aby był skuteczny, należy spełnić kilka warunków.

 1. Przede wszystkim należy dostarczyć pismo jak najszybciej, zanim naczelnik będzie miał już udokumentowaną wiadomość o danym wykroczeniu lub przestępstwie.
 2. Osoba, która dopuściła się popełnienia zabronionego przepisami czynu, musi jak najszybciej dopełnić zaniechane obowiązki.
 3. Istotą czynnego żalu jest okazanie skruchy i naprawienie popełnionego błędu. 

Czynny żal wyłącza karalność, co oznacza, że jeśli podatnik poprawnie złoży oświadczenie, może liczyć na przychylność naczelnika urzędu. Odstąpi on wówczas od wymierzenia kary przewidzianej za popełnienie danego wykroczenia.

Jak napisać czynny żal? Najważniejsze zasady

Musisz pamiętać, że czynny żal może złożyć jedynie sprawca czynu, nigdy osoba trzecia. Jeśli to ty dopuściłeś się wykroczenia, musisz samodzielnie napisać i przedłożyć naczelnikowi pismo. Czynny żal dotyczy jedynie wykroczeń i przestępstw skarbowych, które określa Kodeks karny skarbowy. Skuteczny czynny żal musi być złożony jeszcze przed podjęciem przez organ ścigania czynności mających na celu wyjaśnienie czynu.

Jakie są jeszcze warunki?

Wyjaśnienie powinno zostać złożone do naczelnika urzędu, musi też zawierać wszystkie niezbędne elementy wymienione powyżej. Będzie skuteczne, jeśli podatnik ureguluje wszystkie należności. Kodeks karny wyłącza karalność, jeśli sprawca złoży poprawny czynny żal, zgodny z przepisami m.in. Ordynacji podatkowej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Kiedy można wykorzystać czynny żal?

Wiesz już, czym jest czynny żal, jak napisać taki dokument i jakie warunki trzeba spełnić. Kto korzysta z tej możliwości? Najczęściej sięgają po nią podatnicy, którzy spóźnili się ze złożeniem rocznego zeznania podatkowego lub zapłatą należnego podatku. Instytucja pomoże również w innych przypadkach popełnienia wykroczenia skarbowego:

 • nierzetelnym wystawianiu faktur lub prowadzeniu ksiąg;
 • niezgodnym z prawem obniżeniem stawki VAT;
 • zatajeniem prawdziwych rozmiarów prowadzonej działalności;
 • zapłaceniem nieodpowiedniego podatku dochodowego.

Pamiętaj, że czynny żal oznacza przyznanie się do winy, okazanie skruchy i naprawę popełnionego wykroczenia.

Jak złożyć zawiadomienie przez internet?

Zawiadomienie możesz również złożyć przez internet. Nie musisz zatem osobiście udawać się do urzędu skarbowego. W tym celu skorzystaj z platformy e-PUAP lub portalu podatkowego. Szybko i w prosty sposób przygotujesz deklarację popełnienia przestępstwa skarbowego, korzystając ze strony gov.pl. W tym przypadku musisz podpisać dokument podpisem kwalifikowanym lub używając profilu zaufanego. Pamiętaj o podaniu swoich danych kontaktowych!

Rozpatrzenie wniosku przez Urząd Skarbowy – czynny żal

Nie ma ustalonego terminu, w którym urząd powinien rozpatrzeć twój wniosek. Jakie decyzje może podjąć?

 • uznać żal za skuteczny, w wystosowanym piśmie; oznacza to odstąpienie od nałożenia kary na sprawcę czynu niedozwolonego. Niekiedy urząd wyznacza nowy termin, w którym powinieneś zrealizować swoje obowiązki;
 • uznać złożony czynny żal za nieskuteczny i rozpocząć postępowanie w sprawie zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego.

Wiesz już, jak dziala czynny żal, jak napisać odpowiednie zawiadomienie i zasady mówiące o tym, jak skorzystać z tej możliwości. Pamiętaj, że złożenie zaświadczenia jest bezpłatne. Możesz to zrobić w każdej chwili, jednak najlepiej jak najwcześniej. Instytucja czynnego żalu może cię uchronić przed nałożeniem kary za niedopełnienie obowiązków. 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: