Obowiązkiem podatnika jest złożenie rocznej deklaracji w wyznaczonym terminie. Za niedopełnienie grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Czyn taki zyskuje kwalifikację wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Sprawdź, jak wygląda kara za niezłożenie PIT-u!

Jeśli nie złożyłeś deklaracji podatkowej w określonym przepisami czasie, powinieneś uczynić to jak najszybciej. Dodatkowo złóż oświadczenie, jakim jest czynny żal, co będzie pewną formą usprawiedliwienia i okazania skruchy. Pamiętaj także o uregulowaniu należności względem fiskusa i odsetek naliczonych za zwłokę. Jeśli nadal będziesz zwlekał z naprawieniem błędu, możesz spodziewać się przykrych konsekwencji. Przeczytaj i dowiedz się, jaka jest kara za niezłożenie PIT-u.

Kara za niezłożenie PIT-u – wykroczenie skarbowe czy przestępstwo?

Twój czyn może zostać uznany za wykroczenie lub przestępstwo. Z pierwszym przypadkiem masz do czynienia, jeśli doszło do uszczuplenia należności publiczno-prawnej w wysokości pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Jeśli dopuściłeś się właśnie takiego czynu, może zostać nałożona na ciebie grzywna w wysokości od 185 zł do nawet 37 tys. złotych.

Przestępstwo skarbowe

W sytuacji, gdy należność publiczno-prawna przekroczy wysokość pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, narażasz się na znacznie wyższą karę, ponieważ czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe. Możesz zapłacić od 616,6 złotych do niemal 5 mln złotych. Grozi ci także kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. 

Brak deklaracji a mandat

Zastanawiasz się, jaka jest kara za niezłożenie PIT-u? Może się także zdarzyć, że nie złożysz w terminie deklaracji, ale nie wystąpiło żadne uszczuplenie należności publiczno-prawnej. W takiej sytuacji możesz zostać ukarany jedynie mandatem o wysokości od jednej dziesiątej płacy minimalnej do jej dwudziestokrotnej wysokości. Tego typu mandat nie przekracza zazwyczaj dwukrotności minimalnej pensji. 

Czy wystarczy ponieść karę za niezłożenie PIT-u? Co jeszcze będziesz musiał zrobić?

Oprócz tego, że osoba, która popełniła czyn zabroniony, może zostać ukarana, musi pamiętać o konieczności naprawy zaniedbania. Oznacza to złożenie zaległej deklaracji, zapłatę należności wraz z odsetkami. W celu uniknięcia kary warto stosować tzw. czynny żal. Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa można złożyć osobiście w urzędzie, a także przez internet. 

Prawidłowo wypełnione oświadczenie, złożone niezwłocznie może pomóc uniknąć przykrych konsekwencji. Każdorazowo wniosek taki rozpatruje naczelnik urzędu, informując podatnika o podjętej decyzji (uznaniu lub nieuznaniu zawiadomienia).

Jak uniknąć opóźnień i kary za niezłożenie PIT-u?

Obecnie składanie zeznania rocznego jest dużo prostsze i szybsze, dlatego też obserwuje się znacznie mniej sytuacji nieskładania lub opóźnienia w składaniu deklaracji podatkowych. Łatwym sposobem rozliczenia się z fiskusem jest skorzystanie z programu e-PIT. Możesz szybko sprawdzić wygenerowane automatycznie dane, wybrać podmiot, któremu przekażesz swój 1%, a także uwzględnić przysługujące ci ulgi.

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy PIT dotarł do urzędu i czy został rozliczony

Jeśli przesłałeś PIT, ale nadal nie zapłaciłeś należności, twoja deklaracja nie jest kompletna. Dopiero po uregulowaniu należności możesz uznać, że wywiązałeś się z obowiązków względem fiskusa.

Wiesz już, jaka może być kara za niezłożenie PIT-u. Choć zeznanie możesz dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą, warto korzystać z programów internetowych. Nie tylko szybko i w prosty sposób dokonasz rozliczenia, ale możesz także liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Pamiętaj także, że opóźnienia w rozliczeniach wiążą się z różnego rodzaju problemami. Pilnuj terminów, w tym roku masz czas do 2 maja.

Archiwum: kwiecień 2022
Kara za niezłożenie PIT-u