Krajowy Rejestr Długów to biuro informacji gospodarczej, w którym znajdują się dane dłużników. KRD zajmuje się archiwizacją, gromadzeniem oraz przetwarzaniem informacji o dłużnikach. Jak można się tam znaleźć i z jakimi problemami się to wiąże? Dowiedz się już teraz!

Krajowy Rejestr Długów, czyli KRD, to przedsiębiorstwo sektora prywatnego, które działa w formie biura informacji gospodarczej. KRD powstało w 2003 roku i funkcjonowało jeszcze zanim w życie weszła ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Jeżeli bank odmówił ci kredytu, to jest duża szansa, że twoje dane znalazły się właśnie w KRD.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów to inaczej KRD BIG S.A. Jest to biuro informacji gospodarczej. Instytucja ta zajmuje się przetwarzaniem, archiwizowaniem oraz udostępnianiem informacji o dłużnikach. KRD działa od roku 2003. Funkcjonuje na zasadach obowiązujących biura informacji gospodarczej. W Polsce działa 5 biur BIG:

 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Długów BIG,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

Najbardziej znanym biurem BIG jest jednak właśnie KRD. Przez wiele osób Krajowy Rejestr Długów jest kojarzony pejoratywnie, ale mimo to instytucja odgrywa bardzo ważną rolę.

W jaki sposób działa KRD?

Na wniosek wierzyciela osoba, która ma niezapłacone zobowiązania, może zostać wpisana do Krajowego Rejestru Długów. KRD działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 3 kwietnia 2010 roku. Dzięki tej instytucji pożyczkodawcy oraz kredytodawcy mogą sprawdzić, czy osoba wnioskująca o pożyczkę jest wypłacalna. Obecność w KRD może sprawić wiele problemów. 

W zakresie usług Krajowego Rejestru długów można znaleźć:

 • możliwość dopisania dłużnika do rejestru;
 • sprawdzanie osób prywatnych oraz firm pod kątem wiarygodności finansowej;
 • monitorowanie kontrahentów;
 • pobieranie raportu na swój temat.

Jakie informacje znajdują się w KRD?

Składając wniosek o udzielenie informacji z KRD, możesz otrzymać wymienione poniżej informacje:

 • ujawnione w KRD dane gospodarcze;
 • przekazane przez pożyczkodawców informacje o danym dłużniku;
 • dotyczące długów danej firmy lub osoby.

Kto może znaleźć się w KRD?

Do KRD mogą trafić firmy oraz osoby, które mają nieopłacone zobowiązania. Warunkiem jest jednak to, że dług musi wynosić powyżej 200 złotych w przypadku konsumentów i 500 złotych w przypadku firm. Dłużnik może też zostać dopisany do KRD, jeżeli jego zaległości mają związek z umowami, które są wymienione w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego. Mowa tutaj o umowach:

 • świadczenia usług pocztowych i telekomunikacyjnych;
 • na dostarczanie energii elektrycznej, gazu czy oleju opałowego;
 • na wywóz nieczystości;
 • na dostarczanie energii cieplnej;
 • a dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;
 • przewozu osób i bagażu w komunikacji masowej.

Jakie jeszcze wymagania trzeba spełnić? Zobowiązanie finansowe musi być nieuregulowane przynajmniej przez 30 dni. Wysłanie zgłoszenia do KRD będzie możliwe, jeżeli przynajmniej 30 dni wcześniej wysłane zostało wezwanie do zapłaty.

Jak sprawdzić, czy twoje dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Długów? Więcej na ten temat dowiesz się tutaj: https://superkasa.pl/jak-sprawdzic-siebie-krd/

Kto korzysta z KRD?

KRD to bardzo przydatna baza wiedzy dla firm pożyczkowych oraz banków. Sprawdzają one, czy osoba wnioskująca o pożyczkę ma wiarygodność finansową i w przeszłości spłacała swoje długi. Negatywna historia w Krajowym Rejestrze Długów powoduje odrzucenie wniosku o kredyt lub pożyczkę.

Z KRD często korzystają również firmy, które chcą sprawdzić, czy ich kontrahent nie ma negatywnej historii dłużniczej. Dzięki temu mogą one unikać współpracy z firmami, które nie będą wypłacalne.

KRD jest bardzo przydatnym źródłem informacji o dłużnikach. Można tam uzyskać wiele informacji, które pomogą unikać współpracy z osobami lub firmami o negatywnej przeszłości finansowej.

Archiwum: grudzień 2022