Wigilia świąt Bożego Narodzenia to dzień, na który czekają z utęsknieniem dzieci oraz dorośli. Ci ostatni — jeśli są pracownikami — zastanawiają się często nad tym, czy Wigilia jest dniem wolnym od pracy? Odpowiedź na pytanie znajdziesz w naszym tekście.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy precyzuje, w jakich sytuacjach pracownicy mogą liczyć na dodatkowy, płatny dzień wolny od obowiązków zawodowych. Takie rozwiązanie pozwala etatowcom nabrać sil do aktywności w pracy oraz przygotować się do obchodów świąt Bożego Narodzenia, które mają miejsce w dniach 25 i 26 grudnia. Warto jednak zastanowić się, czy Wigilia jest dniem wolnym od pracy bezwarunkowo, czy też istnieją wyjątki od tej sytuacji.

Czy Wigilia jest dniem wolnym od pracy — co mówią na ten temat przepisy?

Jeśli chodzi o płatne wolne dni świąteczne, w trakcie których pracownik nie musi wykonywać pracy, decydujące są następujące regulacje prawne:

 • ustawa z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy,
 • ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

W pierwszym z wymienionych aktów prawnych wyszczególniono święta, które są ustawowo wolne od pracy:

 • 1 stycznia – święto Nowego Roku,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień świąt wielkanocnych,
 • drugi dzień świąt wielkanocnych,
 • 1 maja – Święto Pracy,
 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • święto Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – WNMP oraz Święto Wojska Polskiego,
 • 1 listopada – dzień Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia – 1. dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia – 2. dzień Bożego Narodzenia.

Jak widać, powyższa lista jest dość obszerna. Obejmuje ona większość świąt, które obchodzimy w ciągu roku. Niestety, jeśli zastanawiasz się nad tym, czy Wigilia jest dniem wolnym od pracy, nie mamy dla ciebie dobrej wiadomości — co do zasady dzień 24 grudnia jest dniem pracującym. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż okoliczność ta nie ma charakteru święta państwowego lub kościelnego.

W jakiej sytuacji 24 grudnia może być dniem wolnym od pracy?

Zgodnie z § 2 art. 130 ustawy Kodeks pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Jeśli zatem dane święto przypada w sobotę, pracownik może odebrać je w innym pracującym dniu. W sytuacji, gdy jest to pierwszy lub drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, odbiór często następuje w Wigilię.

To jednak jeszcze nie wszystko, ponieważ pracodawcy, chcąc zyskać uznanie ze strony pracowników, często decydują się na rozwiązanie kompromisowe. Rozumie się przez to m.in. skrócenie czasu pracy w dniu Wigilii świąt Bożego Narodzenia przy jednoczesnym zachowaniu praca do pełnego wynagrodzenia. Takie rozwiązanie spotyka się np. w sklepach, które w dniu 24 grudnia mają zmienione, krótsze godziny pracy.

Archiwum: listopad 2022
czy wigilia jest dniem wolnym od pracy