Jakie alkomaty może wykorzystywać pracodawca do badania trzeźwości?

Kodeks pracy narzuca obowiązek posiadania sprawnego, profesjonalnego urządzenia pomiarowego, które będzie miało aktualne dokumenty potwierdzające kalibrację lub wzorcowanie. Bardzo ważnym aspektem jest także wymóg, aby alkomat posiadał sensor elektrochemiczny lub też spektofotometryczny.

Produkty polskiej marki PROMILER nie tylko spełniają wymogi zawarte w ustawie, ale także są idealnym rozwiązanie dla wymagających pracodawców ze względu na liczne zalety, które pomagają w przeprowadzaniu badań. Niezawodny alkomat PROMILER iSOBER 70  to urządzenie najwyższej klasy wykorzystywane w USA jako alkomat dowodowy. Jego wyniki wykorzystywane są jako dowody w sprawach sądowych za granicą, gdyż uzyskał on status EBT, czyli Evidential Breath Tester. W Polsce również jest traktowany jako alkomat dowodowy, ponieważ posiada on wzorcowanie. Platynowy sensor elektrochemiczny sprawia, że alkomat zapewnia niezrównaną precyzję pomiarową. Pracodawcy doceniają w nim także fakt, iż urządzenie jest niewrażliwe na manipulację wynikami, co jest niezmiernie ważne w przypadku kontroli w zakładach pracy.

Alkomat a pracodawca

PROMILER pochwalić się może także zaprojektowanym w Polsce niezawodnym alkomatem PROMILER iBLOW 10. Urządzenie może wykonać nawet 750 testów w ciągu jednej godziny dzięki ultraszybkiemu i nowoczesnemu sensorowi. Aby skontrolować poprawność wykonywanego badania, produkt zawiera wbudowaną ledową latarkę, która oświetla twarz badanego pracownika. PROMILER zapewnia kalibrację oraz wzorcowanie swoich produktów, dzięki czemu alkomaty spełniają wymogi zawarte w Kodeksie pracy dotyczące urządzeń pomiarowych.

Pracodawca ma odpowiedni alkomat, ale musi przestrzegać określonych przepisów podczas badań

Aby pracodawca mógł przeprowadzać badania trzeźwości, musi sporządzić zasady, na których bazie będą przeprowadzane kontrole. Zasady te ma on obowiązek umieścić w regulaminie pracy lub układzie pracy. W przypadku kiedy żaden z tych dokumentów nie funkcjonuje w danym zakładzie pracy, wówczas pracodawca musi każdorazowo informować o planowanej kontroli trzeźwości nie później niż dwa tygodnie przed badaniem. Badania nie mogą naruszać godności oraz dóbr osobistych pracowników. Musi zostać także zachowana intymność osoby, która badana jest alkomatem. Pracodawca może prowadzić ewidencję badań, w których pracownicy wykazali stan po spożyciu alkoholu. Do niego zależeć będzie także decyzja, jaką karę nałoży na osobę, która została złapana na pracy w stanie upojenia. Kodeks pracy dopuszcza zarówno dyscyplinarne zwolnienie z pracy ze wskazaniem winy pracownika, kary finansowe, jak i nagany pisemne lub ustne.

Sprawdzanie pracowników alkomatem w określonych okolicznościach

Kontrola trzeźwości może być przeprowadzona, jeśli jest niezbędna do zapewnienia ochrony zdrowia i życia zarówno pracowników, jak i innych osób, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo związane z konsekwencjami nietrzeźwości danego pracownika. Kolejnym istotnym powodem do badania alkomatem jest ochrona mienia. Warto zwrócić uwagę, iż obecnie pracodawca może wykonać kontrolę osób, które pracują zdalnie. Badanie musi zostać wówczas zapowiedziane oraz nie naruszać dóbr osobistych pracownika. Wprowadzone przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz zwiększenie efektywności w pracy. 

Artykuł napisany we współpracy ze stroną: https://www.expertmarket.pl/

Archiwum: marzec 2023
Czy pracodawca może sprawdzić pracownika alkomatem?