Można zaobserwować rosnący rynek firm, które zajmują się wypożyczaniem tego rodzaju pojazdów. W pewnych sytuacjach są one świetną alternatywą dla transportu miejskiego i taksówek. Osoby prowadzące biznes w branży elektromobilnej, lub chcące dopiero rozwinąć swój biznes w tym obszarze, mogą zatem potrzebować badań, które pomogą im ocenić sytuację na rynku i zweryfikować ich założenia biznesowe.

Jak przeprowadzić badania nad rozwojem branży elektromobilnej?

Badania nad rozwojem branży elektromobilnej można prowadzić z wykorzystaniem podejścia metodologicznego case study. Zakłada ono dogłębny opis badanego przypadku, co ma doprowadzić do uzyskania jak najpełniejszej wiedzy na jego temat. Osoba prowadząca badanie rynku, stosując podejście studium przypadku posługuje się różnymi metodami zbierania danych i wykorzystaniem wielu źródeł.

Od czego zacząć badania?

Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć badania to zastanowienie się, na jakie właściwie pytania chcemy uzyskać odpowiedź? W badaniach nad branżą elektromobilną mogą to być np. pytania dotyczącego tego:

  • Jaki jest profil klienta decydującego się na zakup pojazdu elektrycznego?
  • W jakich regionach Polski pojazdy elektryczne cieszą się największą popularnością?
  • Jakie są uwarunkowania prawne rozwoju branży elektomobilnej w Polsce?

Metody badań w ramach case study

Po ustaleniu listy pytań możemy przejść do planowania badań. W ramach strategii case study nasze badania możemy rozpocząć od dokonania analizy źródeł danych zastanych dotyczącej tej branży. Mowa tu m.in. o analizie aktów prawnych, strategii, raportów itp. Taka analiza już na wstępie pozwala nam na uzyskanie dużej ilości informacji odnośnie do badanego przez nas zagadnienia, przy relatywnie niskich kosztach tego rodzaju badania.

Kolejnym etapem realizacji badań może być tzw. etnografia internetowa. Tego rodzaju badania pozwalają dokonać analizy dyskursu i zaobserwować, jakie są doświadczenia i opinie internautów wobec badanych zagadnień. Dokonując analizy wpisów na branżowych forach internetowych i mediach społecznościowych możemy się łatwo dowiedzieć m.in. jakie modele hulajnóg elektrycznych cieszą się popularnością wśród internautów, czy jakie są ich najbliższe plany zakupowe. Badania typu virtual ethnography są zatem świetnym dopełnieniem analizy materiałów zastanych. Charakteryzują się one niskim kosztem i możliwością pozyskania wielu cennych informacji.

Zobacz także  Kiedy jest Halloween [cnt-year]? Co warto o nim wiedzieć?

Kolejnym sposobem pozyskiwania danych w ramach podejścia metodologiczne case study może być przeprowadzenie wywiadów eksperckich. Tego rodzaju wywiady prowadzone są z osobami, które mają specjalistyczną wiedzę odnośnie interesującej nas problematyki. Ich realizacja pomaga zatem uzyskać cenną wiedzę z tzw. „pierwszej ręki”.

Dopełnieniem badań typu case study mogą być badania ilościowe. Mowa tu, zwłaszcza o badaniach ankietowych przeprowadzone techniką CAWI, a więc za pomocą ankiety online (internetowej). Decydując się na tego rodzaju badania możemy określić m.in. charakterystykę doboru próby (tj. kogo chcemy badać?) oraz jej poziom ( tj. ile osób chcemy badać). Tego typu badania mogą nam pozwolić na oszacowanie skali zjawiska – np. pomóc ocenić, jaki procent mężczyzn między 18 a 60 rokiem życia, mieszkających w województwie mazowieckim, planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy kupić pojazd elektryczny?

Po zakończeniu badań, sporządza się raport, w którym zamieszcza się najważniejsze ustalenia. Raport ten może przybierać różną postać – może to być tradycyjny drukowany raport, może on przybrać formę ebooka, czy prezentacji multimedialnej.