Bon turystyczny 2023 to rozwiązanie, które jest istotne dla wielu rodzin i nie tylko. Sprawdź, kto dokładnie może je otrzymać i jakie formalności należy spełnić, aby móc korzystać ze wsparcia.

Czym w zasadzie jest bon turystyczny? 2023 to kolejny rok, w którym funkcjonuje to rozwiązanie. Należy mieć jednak świadomość, że bon jest ważny do 31 marca 2023 roku. Jest to świadczenie, które można wykorzystać więc w tym roku jako wsparcie finansowe na aktywność dziecka w trakcie ferii zimowych. Kto może na nie liczyć i do czego ten bon służy? Bon przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia 500 plus w chwili, gdy w życie weszły stosowne przepisy dotyczące bonu turystycznego.

Bon turystyczny 2023 – jaka jest jego wysokość?

Na jaką dokładnie kwotę można liczyć w przypadku bonu turystycznego 2023? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jest to świadczenie przyznawane jednorazowo i nie ma ono charakteru odnawialnego. W ramach bonu rodzice mogą otrzymać jednorazowo 500 zł lub 1000 zł. Od czego zależy różnica? Od tego, jakie dzieci były wcześniej objęte programem 500 plus. W przypadku posiadania dzieci z niepełnosprawnością kwota bonu turystycznego 2023 jest wyższa i wynosi właśnie 1000 zł.

Bon turystyczny 2023 – kogo dotyczy?

Omówmy dokładniej tę kwestię i odpowiedzmy szczegółowo na pytanie o to, kogo dotyczy bon turystyczny 2023. Liczyć mogą na niego te osoby, które miały prawo do pobierania świadczenia wychowawczego, czyli innymi słowy 500+. Co ciekawe, do pobierania bonu turystycznego 2023 kwalifikuje także fakt pobierania dodatku wychowawczego. Ów dodatek to kwota w wysokości świadczenia wychowawczego. Przysługuje ona na dzieci, które znajdują się w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego lub placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Z bonu turystycznego 2023 mogą korzystać także osoby, które przebywają poza granicami naszego kraju. One także muszą jednak mieć uprawnienia do pobierania 500+ lub innych analogicznych świadczeń uprawniających do pobierania bonu. Możesz skorzystać z bonu także wtedy, jeżeli pomiędzy lipcem 2020 roku a końcem grudnia 2021 roku nabyłeś prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie pobierałeś świadczenia. Alternatywnie, jeżeli nabyłeś w tym okresie prawo do dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie był pobierany dodatek.

Bon turystyczny 2023 – możesz złożyć wniosek!

A co w przypadku, w którym rodzice złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze po 31 grudnia 2021 roku? Czy taka sytuacja oznacza, że wszystko przepadło i nie ma mowy o możliwości złożenia wniosku o bon turystyczny? Niekoniecznie. Opinię w tej sprawie wydał swego czasu rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dawała ona nadzieję rodzicom, którzy chcieliby złożyć wniosek o wiadomy bon.

Jak stwierdził rzecznik ZUS, ważny jest fakt, że rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 500 plus od dnia urodzenia ich dziecka. Przykładowo, jeżeli czyjeś dziecko urodziło się w grudniu 2021 roku, ma on czas na złożenie wniosku o 500 plus do marca. Świadczenie zostałoby zaś przyznane z datą wsteczną, od grudnia 2021 roku. Tym samym rodzicom przysługiwałoby prawo do bonu turystycznego 2023.

Bon turystyczny 2023 – ile osób z niego korzysta?

Omawiana tu forma wsparcia cieszy się dużą popularnością wśród Polaków. Według szacunkowych danych do tej pory zostało wykorzystanych niemal trzy i pół miliona bonów. Warto pamiętać, że funkcjonowanie tego rozwiązania ma także drugi, nieco odmienny aspekt. Pieniądze, z których korzystają osoby wyjeżdżające na ferie lub wakacje, ostatecznie trafiają do branży turystycznej, napędzając jej dynamikę gospodarczą. Szacuje się, że kwota, która w ten sposób zasiliła portfele przedstawicieli tego sektora, przekroczyła dwa miliardy złotych.

Każdy przedsiębiorca turystyczny, czy to z branży hotelarskiej, czy z gospodarstwa agroturystycznego, pensjonatu lub innego podmiotu, powinien bez problemu realizować kod obsługi płatności związany z tym wsparciem. Listę podmiotów, w których możesz płacić poprzez aktywację bonu, powinieneś odnaleźć na stronach rządowych. To rozwiązanie ma na celu pożytek publiczny i wsparcie obywateli w wyniku pandemii COVID-19. Tym samym pobyt w hotelu dzięki temu rozwiązaniu w okresie ferii aż do końca marca 2023 powinien być rzeczą łatwą i przyjemną.

Czy trzeba składać wniosek? Jak aktywować polski bon turystyczny?

Co dokładnie musisz zrobić, aby skorzystać z bonu turystycznego 2023? Jak już stwierdziliśmy, przede wszystkim musisz mieć stosowne uprawnienia, to jest pobierać świadczenie 500 plus. Jeżeli ten warunek jest spełniony, warto pamiętać o kolejnych elementach procesu. Co bardzo istotne, a o czym wiele osób może nie wiedzieć, to fakt, że w tym przypadku nie trzeba składać wniosku o świadczenie. Proces aplikowania o omawiane wsparcie wygląda nieco inaczej.

Przede wszystkim należy posiadać profil na PUE, czyli Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Odnajdziesz tam stosowną zakładkę związaną z bonem turystycznym (znajduje się ona w sekcji ogólnej i dalej w zakładce „Polski Bon Turystyczny”). Wystarczy tylko, że podasz swój adres email oraz numer telefonu, aktywujesz bon turystyczny 2023 i możesz cieszyć się tą formą dofinansowania wypoczynku podczas ferii zimowych.

Bon turystyczny 2023 – składanie wniosku na dziecko niepełnosprawne


Jak wygląda proces aplikowania o bon turystyczny 2023 w sytuacji, gdy dana osoba jest rodzicem dziecka niepełnosprawnego? Jest on analogiczny. W tym przypadku także musisz posiadać stosowny profil na Platformie Usług Elektronicznych. Tu jednak nie wystarczy jedynie podanie adresu mailowego i numeru telefonu. Rodzic dziecka niepełnosprawnego jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia, które potwierdzi uprawnienia do pobierania wyższego świadczenia. Mowa tu o „Oświadczeniu osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego”. Tak dokładnie nazywa się dokument, który powinieneś złożyć na platformie.

Do oświadczenia należy dołączyć skan stosownego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka. Może to być orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu lekkim umiarkowanym lub znacznym), czy też orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy tudzież samodzielnej egzystencji. Akceptowane jest także orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Złożenie tych dokumentów sprawi, że będziesz mógł skorzystać bez problemu z bonu turystycznego 2023.

Bon turystyczny 2023 – podsumowanie

Rozwiązanie określane jako bon turystyczny 2023 to pomoc dla rodzin, które chcą cieszyć się wypoczynkiem wraz ze swoimi dziećmi. Jak pokazują statystyki, korzysta z niego wielu obywateli naszego kraju. Proces aplikowania jest bardzo prosty i aby otrzymać bon turystyczny 2023, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Fakt, że proces jest mało skomplikowany oraz cyfrowy z pewnością stanowi ułatwienie dla aplikujących.

Teraz znając najważniejsze informacje na temat bonu, możesz skorzystać z przysługującej ci formy dofinansowania i cieszyć się urlopem w towarzystwie najbliższych. Jeżeli będziesz mieć dodatkowe pytania, po odpowiedź warto zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Archiwum: styczeń 2023
bon turystyczny 2022