Bezpieczeństwo w firmie – podstawowe zasady do wdrożenia

Bezpieczeństwo w firmie to bardzo rozległy zakres zagadnienia, o którym najczęściej mówi się w kontekście bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony danych, jakie są przechowywane i przetwarzane w danym podmiocie . Ale to także inne aspekty, bo równie ważne jest zachowanie np. bezpieczeństwa w zakresie tajemnicy zawodowej, co ma szczególne znaczenie w firmach produkcyjnych, gdzie działanie opiera się na zastosowaniu innowacyjnych, często chronionych patentami rozwiązań. Jak zwiększyć bezpieczeństwo w firmie? Sprawdźmy o czym należy pamiętać. Spis treści pokaż 1 Bezpieczeństwo informacji 2 Zabezpieczamy sprzęt firmowy – od czego zacząć i o czym pamiętać? 3 Metody wykorzystywane w zabezpieczeniu sprzętu komputerowego Bezpieczeństwo informacji Mówiąc o bezpieczeństwie informacji w firmie, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszym z nich jest sprzęt wykorzystywany w firmie i jego ochrona, a drugim czynnik ludzki. O ile na pierwszy czynnik możemy mieć naprawdę duży wpływ, co dokładniej omówimy za chwilę, o tyle czynnik ludzki może sprawiać nieco więcej trudności. Oczywiście można zabezpieczyć się podczas podpisywania umowy o pracę i wymagać od pracowników podpisania dodatkowej klauzuli o poufności danych, wskazać ewentualne sankcje grożące za ujawnienie informacji osobom postronnym, w tym również jeśli do przekazania dojdzie na skutek niedopełnienia obowiązków lub zaniechania, jednak tak naprawdę nigdy nie można mieć Bezpieczeństwo w firmie to bardzo rozległy zakres zagadnienia, o którym najczęściej mówi się w kontekście bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony danych, jakie są przechowywane i przetwarzane w danym podmiocie.Ale to także inne aspekty, bo równie ważne jest zachowanie np. bezpieczeństwa w zakresie tajemnicy zawodowej, co ma szczególne znaczenie w firmach produkcyjnych, gdzie działanie opiera się na zastosowaniu innowacyjnych, często chronionych patentami rozwiązań. Jak zwiększyć bezpieczeństwo w firmie? Sprawdźmy o czym należy pamiętać. Spis treści pokaż 1 Bezpieczeństwo informacji 2 Zabezpieczamy sprzęt firmowy – od czego zacząć i o czym pamiętać? 3 Metody wykorzystywane w zabezpieczeniu sprzętu komputerowego Bezpieczeństwo informacji Mówiąc o bezpieczeństwie informacji w firmie, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszym z nich jest sprzęt wykorzystywany w firmie i jego ochrona, a drugim czynnik ludzki. O ile na pierwszy czynnik możemy mieć naprawdę duży wpływ, co dokładniej omówimy za chwilę, o tyle czynnik ludzki może sprawiać nieco więcej trudności. Oczywiście można zabezpieczyć się podczas podpisywania umowy o pracę i wymagać od pracowników podpisania dodatkowej klauzuli o poufności danych, wskazać ewentualne sankcje grożące za ujawnienie informacji osobom postronnym, w tym również jeśli do przekazania dojdzie na skutek niedopełnienia obowiązków lub zaniechania, jednak tak naprawdę nigdy nie można mieć