Rozliczenie podatku z Niemiec – najważniejsze informacje dla podatników

Polacy, którzy wyemigrowali do Niemiec, aby podjąć tam pracę zarobkową, są jednocześnie w obowiązku rozliczyć się z tamtejszym Finanzamtem. Mimo że sama procedura co do zasady służy temu samemu celowi co analogiczny proces w Polsce, niemiecki system fiskalny pod pewnymi względami znacząco się różni. Kluczową kwestią w tym kontekście okazuje się przede wszystkim fakt, że za zachodnią granicą obowiązują klasy podatkowe. W Niemczech funkcjonuje ich aż sześć – przynależność podatników do konkretnej z nich jest ustalana na podstawie wysokości osiąganych dochodów oraz indywidualnej sytuacji życiowej.

W praktyce osoby zatrudnione w Niemczech są automatycznie przypisywane do klasy pierwszej, jeśli są singlami, lub do klasy czwartej – w przypadku małżeństw. Natomiast rodzice, którzy wychowują samodzielnie potomstwo, mogą ubiegać się o przeniesienie do klasy drugiej, gdzie otrzymują prawo do zastosowania specjalnej ulgi na dzieci oraz skorzystania z wysokiej kwoty wolnej od podatku. Z kolei małżeństwa, w których jedna osoba zarabia znacznie więcej od drugiej, mogą zostać przeniesione do klasy trzeciej (w przypadku osoby osiągającej mniejszy dochód) lub piątej (dla osób, których dochód przekracza zarobki małżonka). Szósta klasa podatkowa przeznaczona jest dla podatników posiadających więcej niż jedno źródło dochodów.

Zwrot podatku z Niemiec w 2023 roku – obowiązujące terminy

Osoby, które pozostają w obowiązku rozliczenia się z niemieckim Finanzamtem, muszą przestrzegać obowiązujących terminów. Warto dopełnić tej formalności możliwie najwcześniej, ponieważ urzędy skarbowe rozpatrują wpływające deklaracje podatkowe w kolejności ich przedłożenia. W praktyce oznacza to, że im wcześniej podatnik złoży swoje zeznanie podatkowe, tym większą ma szansę na szybkie otrzymanie należnego zwrotu.

W Niemczech ostatecznym terminem, do którego bezwzględnie należy złożyć deklarację podatkową, pozostaje 31. lipca roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że w przypadku rozliczenia za rok 2022, osoby zobowiązane muszą przekazać niezbędne dokumenty najpóźniej do dnia 31. lipca 2023 roku. Warto wiedzieć również, że Niemcy dopuszczają możliwość odzyskiwania podatku nawet do czterech lat wstecz.

Jak długo trzeba oczekiwać na zwrot podatku z Niemiec w 2023 roku?

Czas oczekiwania na ewentualny zwrot podatku z Niemiec uzależniony jest przede wszystkim od konkretnego urzędu rozpatrującego wniosek, a także daty wysłania deklaracji. Czas na złożenie dokumentów, jak wspomniano, mija wraz z ostatnim dniem lipca, dlatego rozliczenie zeznań podatkowych przesłanych pod koniec tego okresu zwykle zajmuje urzędom znacznie więcej czasu niż w przypadku deklaracji przekazanych wcześniej (podatnicy mogą wówczas czekać nawet ok. sześć miesięcy). Sposobem na nieco szybsze otrzymanie zwrotu podatku z Niemiec jest złożenie niezbędnej dokumentacji za pośrednictwem Internetu – wówczas wydanie decyzji przez urząd może nastąpić już w ciągu 1-3 miesięcy.

Archiwum: sierpień 2023