ZUS dostał potężną broń. Może żądać zwrotu za nienależnie pobierane świadczenia z odsetkami nawet z 5 lat

ZUS uzyskał prawo do ściągania znacznie wyższych niż dotychczas odsetek . Chodzi o osoby, które pobierają nienależne świadczenia. Zmiany w prawie weszły w życie z dniem 18 września. ZUS dostaje tym samym do ręki potężne narzędzie do karania osób pobierających nienależne świadczenia. ZUS może ściągać odsetki nawet z ostatnich 5 lat O zmianach w prawie informuje między innymi portal prawo.pl. Nowe przepisy znajdujące się w art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówią między innymi o nienależnie wypłaconych zasiłkach chorobowych, macierzyńskich, emeryturach czy rentach. Zmiany te pozwalają ZUS na żądanie zwrotu takich zasiłków wraz z odsetkami. O ile jednak do tej pory odsetki naliczane były od momentu, w którym stwierdzono że dana osoba pobiera nienależne świadczenie, teraz liczyć się będą od początku pobierania pieniędzy. ZUS będzie celowo zwlekać? Pojawiają się już liczne głosy krytyki takiego rozwiązania. W rozmowie z portalem Prawo.pl doradca podatkowy Przemysław Hinc z kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze podkreślił: To jest przepis, na podstawie którego ZUS – mając wiedzę, że doszło do nieprawidłowości i świadczenie jest wypłacane nienależnie albo w nienależnej wysokości – będzie mógł zwlekać do końca okresu przedawnienia, czyli przez 5 lat, z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia. W ten sposób mogłoby dochodzić do sytuacji, w ZUS uzyskał prawo do ściągania znacznie wyższych niż dotychczas odsetek.Chodzi o osoby, które pobierają nienależne świadczenia. Zmiany w prawie weszły w życie z dniem 18 września. ZUS dostaje tym samym do ręki potężne narzędzie do karania osób pobierających nienależne świadczenia. ZUS może ściągać odsetki nawet z ostatnich 5 lat O zmianach w prawie informuje między innymi portal prawo.pl. Nowe przepisy znajdujące się w art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówią między innymi o nienależnie wypłaconych zasiłkach chorobowych, macierzyńskich, emeryturach czy rentach. Zmiany te pozwalają ZUS na żądanie zwrotu takich zasiłków wraz z odsetkami. O ile jednak do tej pory odsetki naliczane były od momentu, w którym stwierdzono że dana osoba pobiera nienależne świadczenie, teraz liczyć się będą od początku pobierania pieniędzy. ZUS będzie celowo zwlekać? Pojawiają się już liczne głosy krytyki takiego rozwiązania. W rozmowie z portalem Prawo.pl doradca podatkowy Przemysław Hinc z kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze podkreślił: To jest przepis, na podstawie którego ZUS – mając wiedzę, że doszło do nieprawidłowości i świadczenie jest wypłacane nienależnie albo w nienależnej wysokości – będzie mógł zwlekać do końca okresu przedawnienia, czyli przez 5 lat, z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia. W ten sposób mogłoby dochodzić do sytuacji, w