ZUS uzyskał prawo do ściągania znacznie wyższych niż dotychczas odsetek. Chodzi o osoby, które pobierają nienależne świadczenia.

Zmiany w prawie weszły w życie z dniem 18 września. ZUS dostaje tym samym do ręki potężne narzędzie do karania osób pobierających nienależne świadczenia.

ZUS może ściągać odsetki nawet z ostatnich 5 lat

O zmianach w prawie informuje między innymi portal prawo.pl. Nowe przepisy znajdujące się w art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówią między innymi o nienależnie wypłaconych zasiłkach chorobowych, macierzyńskich, emeryturach czy rentach.

Zmiany te pozwalają ZUS na żądanie zwrotu takich zasiłków wraz z odsetkami. O ile jednak do tej pory odsetki naliczane były od momentu, w którym stwierdzono że dana osoba pobiera nienależne świadczenie, teraz liczyć się będą od początku pobierania pieniędzy.

ZUS będzie celowo zwlekać?

Pojawiają się już liczne głosy krytyki takiego rozwiązania. W rozmowie z portalem Prawo.pl doradca podatkowy Przemysław Hinc z kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze podkreślił:

To jest przepis, na podstawie którego ZUS – mając wiedzę, że doszło do nieprawidłowości i świadczenie jest wypłacane nienależnie albo w nienależnej wysokości – będzie mógł zwlekać do końca okresu przedawnienia, czyli przez 5 lat, z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia.

W ten sposób mogłoby dochodzić do sytuacji, w których od osoby pobierającej nienależne świadczenie, po ustaleniu tego faktu ZUS będzie usiłował zyskać jak najwięcej. Zmiany w prawie to także zdjęcie z ZUS odpowiedzialności za sprawdzanie, czy pieniądze danej osobie rzeczywiście przysługują – zaznacza Hinc.

Ekspert ma obawy, czy nie doprowadzi to do sytuacji, w której skrzywdzeni nie zostaną ci, którzy chcą wyłudzić środki od ZUS, ale przede wszystkim zwykli obywatele. Chodzi o sytuacje, w których doszło na przykład do zwyczajnej pomyłki.

Za: Prawo.pl, Money.pl

Zdjęcie ilustracyjne: Rakoon via Wikipedia (Budynek ZUS-u w Białymstoku przy ul. Młynowej 29)

Archiwum: wrzesień 2021
ZUS