Wniosek o wykreślenie hipoteki

Po skutecznej spłacie kredytu hipotecznego możesz złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.