Jeśli chodzi o dokument 500 plus, wniosek ma kilka stron, które należy skrupulatnie uzupełnić. Tylko w ten sposób zyskasz możliwość zdobycia dodatkowego świadczenia na każde dziecko w gospodarstwie domowym.

Formularz o przyznanie świadczenia 500 złotych na dziecko nie jest skomplikowany, choć na pierwszy rzut oka tak właśnie się wydaje. Świadczenie, którego celem jest pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, przysługuje głównie jego rodzicom oraz opiekunom prawnym. Jeśli chodzi o 500 plus, wniosek może złożyć też dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, a nawet osoby prowadzące dom dziecka. Jeśli chcesz otrzymać dodatkowe pieniądze na utrzymanie dziecka/dzieci, koniecznie pobierz wzór dokumentu 500 plus. Wniosek nie jest trudny do uzupełnienia i możesz złożyć go bez wychodzenia z domu.

500 plus wniosek – wzór

Uzupełnienie wniosku o przyznanie świadczenia 500 plus wymaga podania kilku informacji do wglądu przez organy państwowe. W pierwszej kolejności musisz podać nazwę organu właściwego do postępowania w sprawie oraz adres placówki.

500 plus – wniosek - zrzut ekranu 1

W dalszej części formularz dzieli się na kilka sekcji. W pierwszym bloku danych musisz podać swoje dane osobowe jako opiekun prawny dziecka. Podstawowe to: 

  • imię;
  •  nazwisko; 
  • PESEL;
  • seria i numer dowodu tożsamości;
  • data urodzenia;
  • adres.
500 plus – wniosek - zrzut ekranu 2

Kolejno musisz podać informacje osobowe o dziecku lub dzieciach w zależności od sytuacji rodzinnej. W tym miejscu dane są dokładnie takie same, jak wcześniej. Wyjątkiem jest numer i seria dowodu osobistego. Jeśli dziecko nie posiada takowego, wystarczający będzie numer PESEL.

500 plus – wniosek - zrzut ekranu 3

Oczywiście dla każdego dziecka z osobna musisz uzupełnić odpowiednią kolumnę. W razie potrzeby musisz też poświadczyć dane członków rodziny, którzy przebywają poza granicami kraju. Urząd przygotował w formularzu miejsce do tego przeznaczone.

500 plus – wniosek - zrzut ekranu 4

Ostatnim elementem, jeśli chodzi o wniosek 500 plus, jest podanie numeru konta bankowego, na jaki będzie wpływać świadczenie z urzędu w wysokości 500 złotych na każde dziecko. W razie potrzeby możesz też dołączyć stosowne załączniku do wniosku np. akt urodzenia dziecka lub dokumenty dochodowe gospodarstwa domowego.

500 plus – wniosek - zrzut ekranu 5

Na ostatniej stronie wniosku 500 plus podaj tylko miejscowość, datę uzupełnienia wniosku oraz umieść swój czytelny podpis. To wszystko, co musisz zrobić, aby ubiegać się o świadczenie 500 złotych na każde dziecko w gospodarstwie domowym.

Kto nie otrzyma świadczenia 500 plus na dziecko?

Świadczenie w postaci 500 złotych na dziecko nie przysługuje, jeśli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko jest umieszczone w placówce, gdzie ma całodobową opiekę;
  • dziecko ma ustalone prawo do świadczenie 500+ na własne dziecko;
  • członek rodziny pobiera świadczenia na dziecko poza granicami Polski.

Świadczenie 500 plus po rozpatrzeniu wniosku rozpatrywane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca zamieszkania opiekuna prawnego dzieci. 

Uwaga! Od 2022 roku dodatek 500 plus jest przyznawany na tzw. okres świadczeniowy. Oznacza to, że dodatkowe pieniądze otrzymasz ow okresie wskazanym we wniosku obejmującym pełny rok kalendarzowy. Po jego upływie musisz złożyć ponownie wniosek 500 plus w urzędzie.

Archiwum: wrzesień 2022
500 plus wniosek