Wniosek o wydanie prawa jazdy możesz złożyć zarówno wtedy, kiedy zmienisz nazwisko, a także jeśli dokument straci ważność. Tuż po zdaniu egzaminu państwowego również musisz złożyć podanie do urzędu miasta, starostwa lub wydziału komunikacji.

Podanie do WK, urzędu miasta lub starostwa odnośnie do wydania prawa jazdy najczęściej dotyczy osób, które dopiero zdały egzamin na prawo jazdy lub ich dokument stracił ważność. Pamiętaj, że nadmierne zniszczenie dokumentu również kwalifikuje go do wymiany na nowy – po złożeniu stosownego pisma. Wniosek o wydanie prawa jazdy uzupełnisz samodzielnie, pod warunkiem, że pobierzesz gotowy formularz do uzupełnienia. To wcale nie tak trudne, jak mogłoby się wydawać.

Wniosek o wydanie prawa jazdy – wzór

Chcesz złożyć wniosek o prawo jazdy, ale nie wiesz, jak odpowiednio go uzupełnić? Przede wszystkim musisz podać kompletne dane osobowe takie, jak: 

 • PESEL;
 • imiona i nazwiska;
 • data urodzenia;
 • numer dowodu tożsamości;
 • numer telefonu;
 • dokładny adres zamieszkania. 

W górnej części dokumentu jest miejsce na uzupełnienie danych o instytucji, do jakiej kierowany jest wniosek o wydanie prawa jazdy.

Wniosek o wydanie prawa jazdy - zrzut ekranowy 1

Formularz składa się z kilku sekcji. W pierwszej oznaczonej literą A musisz podać dane wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania.

Wniosek o wydanie prawa jazdy - zrzut ekranowy 2

Kolejną sekcją do uzupełnienia jest grupa informacji o wydanych już dokumentach. Jeżeli składasz wniosek jako osoba ubiegająca się o pierwsze prawo jazdy w życiu – pozostaw tę kolumnę pustą.

Wniosek o wydanie prawa jazdy - zrzut ekranowy 3

Sekcja C dotyczy bezpośrednio sprawy, z jaką zgłaszasz się do urzędu zajmującego się wydawaniem praw jazdy. Jeśli ubiegasz się tylko o wydanie prawa jazdy zaznacz opcję oznaczoną małą literą „a” oraz po prawej stronie formularza wybierz konkretny typ prawa jazdy, jaki chcesz uzyskać.

Wniosek o wydanie prawa jazdy - zrzut ekranowy 4

Musisz też wiedzieć, że na etapie ubiegania się o wydanie prawa jazdy, konieczne jest także dostarczenie aktualnej fotografii, orzeczenia lekarskiego, psychologicznego (w niektórych przypadkach) oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Wniosek o wydanie prawa jazdy - zrzut ekranowy 5

W sekcji D musisz umieścić informacje potwierdzające twoje kwalifikacje, ale tylko wtedy jeśli wykonujesz pracę zawodową na stanowisku kierowcy. W przeciwnym razie pozostaw tę sekcję pustą. To samo dotyczy sekcji E – pozostawiasz ją pustą, gdyż ta dotyczy tylko wydawania wtórnika prawa jazdy lub nowego dokumentu w razie zmiany danych lub zniszczenia. Blok oznaczony literą F to ważny element wniosku o wydanie prawa jazdy. Tutaj masz do wyboru dwie opcje: odbierzesz dokument osobiście lub poprosisz o jego wysyłkę pocztą.

Wniosek o wydanie prawa jazdy - zrzut ekranowy 6

Przedostatnią sekcją, którą koniecznie musisz uzupełnić, są oświadczenia. Dotyczą głównie tego, że podane dane są prawdziwe, nie masz stwierdzonych aktywnych form uzależnienia oraz nie posiadasz zatrzymanego prawa jazdy w wyniku decyzji sądu. W tej sekcji umieść też swój wzór podpisy (ważne, aby był czytelny) oraz zdjęcie w rozmiarach 3,5 x 4,5 cm.

Wniosek o wydanie prawa jazdy - zrzut ekranowy 7

Kolejno oznacz też oświadczenia o miejscu zamieszkania, które są tylko formalnością do uzupełnienia. To praktycznie wszystko, co musisz zrobić, aby przygotować wniosek o wydanie prawa jazdy. Złóż go w urzędzie miasta, wydziale komunikacji lub starostwie, a maksymalnie po 30 dniach otrzymasz nowy dokument.

Kto może złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy? Podpowiadamy!

Wniosek o wydanie prawa jazdy może złożyć:

 • każdy obywatel Polski, który spełnia wymogi prawne do wydania uprawnień do kierowania pojazdami;
 • pełnoletni obywatel Polski, który ma już prawo jazdy i chce zdobyć kolejne uprawnienia;
 • dyplomata w placówce na terenie Polski.

Pamiętaj, że złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy nie będzie możliwe, jeśli nie dokonasz opłaty 101,50 złotych oraz nie dostarczysz do urzędu kolorowej fotografii wraz z pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego na prawo jazdy. Dodatkowo dostarcz wraz z wnioskiem takie załączniki, jak:

 • orzeczenie lekarskie;
 • dowód osobisty albo paszport;
 • w razie potrzeby zgodę opiekunów prawnych na wydanie dokumentu (dla osób poniżej 18. roku życia).

Na jaki okres wydawane są prawa jazdy w Polsce?

Większość praw jazdy w Polsce obecnie wydawanych jest na okres 10 lub 15 lat. Osoby, które mają problemy ze wzrokiem, otrzymują dokument z datą ważności na maksymalnie 5 lat. Po tym czasie należy powtórzyć badania lekarskie oraz złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy w związku z upływem terminu jego ważności.

Archiwum: wrzesień 2022
wniosek o wydanie prawa jazdy