UOKiK skontrolowała place zabaw. Wykryto mnóstwo nieprawidłowości

UOKiK w czerwcu skontrolowała niemal 50 przedsiębiorstw świadczące usługi rekreacyjne. Celem inspekcji było sprawdzenie, jak place zabaw i podobne punkty są przygotowane do okresu wakacyjnego. W niemal co piątej placówce wykryto usterki.