Kiedy omawiasz nową polisę ubezpieczeniową najemców ze swoją firmą ubezpieczeniową, możesz wybrać jeden z dwóch różnych rodzajów ochrony mienia osobistego: rzeczywista wartość gotówkowa i pokrycie kosztów wymiany. W skrócie, rzeczywiste pokrycie wartości gotówkowej rekompensuje ci wartość twoich przedmiotów w stanie używanym. 

Co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu mieszkania

Twoje składki ubezpieczeniowe będą niższe, ale jeśli twoje przedmioty zostaną skradzione i zniszczone, otrzymasz rekompensatę za zużytą odzież i pościel, stary i zamortyzowany sprzęt komputerowy i tak dalej. W rezultacie jest prawdopodobne, że Twoja ugoda ubezpieczeniowa nie zapewni wystarczającego zwrotu kosztów na zakup nowych zamienników. Dzięki polityce kosztów wymiany zapłacisz wyższe składki, ale otrzymasz rekompensatę za to, ile kosztuje zastąpienie wszystkich starych rzeczy nowymi. Odpowiedzialność najemcy lub odpowiedzialność osobista obejmuje ubezpieczającego w przypadku pozwu sądowego wynikającego z incydentów pochodzących z wynajmowanej nieruchomości, takich jak przypadkowe obrażenia, obrażenia od zwierząt domowych lub przypadkowe uszkodzenie mienia osobistego sąsiada. Twoje osobiste ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej można zwykle zwiększyć lub rozszerzyć o parasolową polisę ubezpieczeniową, jeśli to konieczne. Ubezpieczenie OC mieszkania sprawdź na www.ubezpieczeniaonline.pl/.

O tym warto pamiętać!

Dodatkowe pokrycie kosztów utrzymania zapewnia zwrot kosztów, jeśli pokryta katastrofa spowoduje tymczasowe przeniesienie z wynajmowanej nieruchomości. Zapewnia to ubezpieczającemu rekompensatę za dodatkowe zakwaterowanie, wyżywienie i inne koszty utrzymania, gdy mieszkają gdzie indziej. Katastrofy objęte ubezpieczeniem zazwyczaj obejmują dym, pożar, wybuchy, kradzież, wandalizm, wichury, błyskawice i uszkodzenia spowodowane przez wodę ze źródeł wewnętrznych, takich jak hydraulika lub wtargnięcie z sąsiedniej jednostki. Jak każdy inny rodzaj polisy ubezpieczeniowej, kupujesz polisę najemcy, mając nadzieję, że nigdy jej nie będziesz potrzebować. Ale jeśli musisz złożyć roszczenie, im szybciej złożysz wniosek i im dokładniejsza dokumentacja, tym szybciej otrzymasz rekompensatę i tym mniej prawdopodobne jest, że Twoje roszczenie zostanie odrzucone. Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenie najemców nie obejmuje szkód spowodowanych przez pluskwy lub usunięcie inwazji pluskiew. Dotyczy to również innych rodzajów inwazji szkodników i owadów. Pluskwy nie są objęte ubezpieczeniem, ponieważ firmy ubezpieczeniowe uważają zwalczanie szkodników za część standardowej konserwacji domu, podczas gdy ubezpieczenie najemców ma na celu zrekompensowanie zdarzeń, którym nie można zapobiec. Warto także wejść na stronę: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/mieszkania-domu/0.html

Podsumowanie

Najważniejsze kwestie odnoszące się do powyższego artykułu:

– Ubezpieczenie najemców, podobnie jak ubezpieczenie domów i inne rodzaje ubezpieczeń majątkowych, zazwyczaj nie obejmuje szkód powodziowych. W odróżnieniu od szkód spowodowanych przez wodę, szkody powodziowe są ogólnie definiowane jako woda pochodząca ze źródeł zewnętrznych lub podziemnych, w przeciwieństwie do czegoś wewnątrz urządzenia, takiego jak pęknięta rura. 

– Dodatkowa część polisy ubezpieczeniowej najemców ma zastosowanie, jeśli jesteś zmuszony tymczasowo przenieść się z wynajmowanej jednostki z powodu katastrofy objętej ubezpieczeniem. Będziesz objęty kosztami wykraczającymi poza normalne koszty utrzymania, w tym te związane z tymczasowym mieszkaniem, takie jak rachunki hotelowe lub tymczasowa jednostka wynajmu. 

Archiwum: wrzesień 2022
ubezpieczenie OC mieszkania