Czy wiesz, że każdego roku aż 95% wszystkich organizacji zatrudnia niewłaściwych pracowników? W celu zminimalizowania takiego ryzyka, coraz powszechniejszym narzędziem w rekrutacji stają się testy kognitywne. Stwarzają możliwość sprawnego i rzetelnego zweryfikowania potencjału kandydata. Sprawdzamy, dlaczego warto je stosować.

Testy psychologiczne w rekrutacji pracowników

W niektórych zawodach przejście testów psychologicznych jest obowiązkowe. Zaliczymy tutaj policjantów, żołnierzy, kierowców zawodowych, maszynistów, pilotów czy kontrolerów ruchu. Poziom wykonania testów pozwala określić indywidualne zdolności, umiejętności i cechy kandydata. W ten sposób można wskazać osoby spełniające wymagania na dane stanowisko.

CV oraz list motywacyjny dostarczają jedynie ogólnych informacji o potencjalnym pracowniku. Czasem nawet autoprezentacja w czasie rozmowy kwalifikacyjnej nie pozwala dokonać jednoznacznej oceny. W takich przypadkach należy mierzyć się z subiektywnymi odczuciami rekrutera, co nie zawsze zwiastuje właściwy wybór.

Testy psychologiczne mogą być przeprowadzane również wśród pracowników z dłuższym stażem. Wyniki będą stanowiły wskazówkę odnośnie ewentualnych awansów czy kierunku dalszego szkolenia konkretnych osób. Pozwolą również sprawdzić jak pracownik radzi sobie z aktualnymi zadaniami, jak postępuje w określonych sytuacjach, czy też jak radzi sobie ze stresem i pracą pod presją czasu.

Czym są umiejętności kognitywne i dlaczego warto je badać?

W czym może pomóc świadomość kogniwistyczna? Umiejętności kognitywne wpływają na sposób przyswajania informacji, ich przetwarzania, a następnie wykorzystywania w praktyce. Innymi słowy, oznaczają kompetencje istotne dla nowoczesnego rynku pracy, takie jak: analizowanie danych, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, wyszukiwanie wzorców i umiejętne podejmowanie decyzji.

Inteligencja kognitywna to naturalne predyspozycje konkretnej osoby, utożsamiane z wrodzonym potencjałem. Funkcje poznawcze są szczególnie ważne w przypadku stanowisk managerskich – przede wszystkim pozwalają efektywniej wykonywać obowiązki i wydajniej zarządzać zespołem.

Jak przeprowadzić test kognitywny?

Niewątpliwie sprawny i profesjonalny proces rekrutacyjny stanowi klucz do sukcesu. Z perspektywy firmy oznacza oszczędność czasu i środków, a ponadto wpływa na budowanie pozytywnego doświadczenia wśród kandydatów. Przeprowadzenie testów poznawczych wcale nie oznacza wydłużonej i skomplikowanej procedury. Przykład stanowi test kognitywistyczny trwający zaledwie kilkadziesiąt minut przeprowadzany przez Master Management.

Znajdzie zastosowanie w każdej branży i dostosuje się do potrzeb każdej organizacji oraz każdego kandydata. Jak to możliwe? Stosowany przez Master Management test ACE został stworzony na podstawie technologii Komputerowego Testu Adaptacyjnego (CTA). ACE mierzy maksymalny potencjał poznawczy danej osoby i automatycznie dostosowuje poziom trudności pytań do poziomu umiejętności osoby badanej. Mogą do niego podejść nawet dyslektycy.

ACE jest testem zdolności poznawczych, opierającym się na teorii czynnika G (inteligencji płynnej). Ocenia kompetencje z zakresu logicznego rozumowania analitycznego – identyfikowania wzorców i złożonych relacji w informacjach, wyciągania wniosków i osiągania wyników. W ACE dostępne są następujące domeny poznawcze: numeryczna, przestrzenna i werbalna.

Testy kognitywne pozwalają zweryfikować mocne i słabe strony kandydata. Dodatkowo narzędzie ma funkcję weryfikacji wyniku, czyli ogranicza możliwości oszukiwania. Według specjalistów nie da się oszukiwać przy wypełnianiu testu. Ponadto nie ma dobrych i złych odpowiedzi. ACE stwarza więc możliwość wyboru właściwej osoby, biorąc pod uwagę jej wewnętrzny potencjał.

Archiwum: grudzień 2022