Co to jest skarga pauliańska i kiedy jest stosowana? Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Skarga pauliańska, nazywana także roszczeniem pauliańskim, to rodzaj powództwa, którego historia sięga aż prawa rzymskiego.W polskim prawie podstawą jej stosowania są artykuły Kodeksu Cywilnego. Czym dokładnie jest i jak działa skarga pauliańska w praktyce? Wyjaśniamy! Skarga pauliańska, niekiedy niepoprawnie nazywana skargą paulińską, to instytucja mająca za zadanie w pewien sposób chronić wierzyciela na wypadek pozbycia się przez dłużnika majątku stanowiącego przedmiot zajęcia egzekucyjnego. Ujmując najprościej, jest rodzajem pozwu przysługującego wierzycielowi w sytuacji, w której dłużnik działa na jego niekorzyść, celowo prowadząc do swojej niewypłacalności (lub niewypłacalności większej niż dotychczasowa). Spis treści pokaż 1 Co to jest skarga pauliańska – K.C. 2 Skarga pauliańska – przykład sytuacji, w której może mieć zastosowanie 3 Skarga pauliańska w praktyce – jak działa? 4 Kiedy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej? 4.1 Skarga pauliańska – termin oraz przedawnienie 4.2 Skarga pauliańska a nieruchomości 5 Skarga pauliańska – wzór pozwu. Jak go napisać? Co to jest skarga pauliańska – K.C. Jak wskazuje paragraf 1. art. 527 [Skarga pauliańska] K.C., kiedy osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową w związku z czynnością podjętą przez dłużnika, a czynność ta działa na szkodę wierzyciela, to ten ma możliwość żądania uznania tejże czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. Skarga