Skarga pauliańska jako skuteczne wsparcie w egzekwowaniu długów

Skarga pauliańska to użyteczny mechanizm prawny.