Zarobki

Renta socjalna 2022 – sprawdź najważniejsze zasady! Co zrobić, aby ją otrzymać?

5 minut(y) czytania
5/5 - (1 vote)

Jak wyglądają zasady przyznawania świadczenia, jakim jest renta socjalna? 2022 rok to czas wielu zmian w różnorakich przepisach. Czy dotyczą one także tego rozwiązania? Przekonaj się, jak dokładnie przedstawiają się kluczowe kwestie w tym zakresie!

Renta socjalna to świadczenie, które z zasady przyznawane jest z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Owa niezdolność do pracy spowodowana jest najczęściej jakimś stopniem niepełnosprawności. Wystąpienie takowego stanu może mieć miejsce zarówno w czasach dzieciństwa jak i później. Niezależnie od tego, kiedy wystąpiły okoliczności skutkujące niezdolnością do pracy, dana osoba może otrzymać rentę socjalną. 2022 rok to czas, w którym najbardziej fundamentalne zasady dotyczące owej renty pozostają niezmienne. Ale czy zaszły zmiany, o których warto pamiętać? Zobacz.

Renta socjalna 2022 – kto może ją otrzymać?

Na początek odpowiedzmy na pytanie o to, kto w zasadzie może liczyć na otrzymanie renty socjalnej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy. Kwestia ta regulowana jest przez ustawę z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. To ona regulowała kwestie takie jak wysokość renty socjalnej, jej waloryzacja, czy to ile można dorobić do renty. Wedle przepisów owej ustawy, aby otrzymać rentę socjalną 2022, należy spełniać kilka warunków.

Kliknij!
Ile zarabia Marzena Rogalska? Kim jest jedna z czołowych prezenterek telewizji publicznej? Jakie programy prowadzi ta gwiazda?

Renta socjalna a obywatelstwo

Rentę tę może dostać osoba o obywatelstwie polskim, która zamieszkują na terytorium naszego państwa. Jednak nie tylko. Na rentę socjalną 2022 mogą liczyć także osoby, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, lecz takie, które mieszkają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Świadczenie to może zostać także przyznane osobie pochodzącej z innego kraju, która posiada kartę pobytu. Mowa tu o karcie pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Nie mogą to być jednak osoby, które otrzymały pozwolenie na pracę w Polsce na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Renta socjalna 2022 – warunki przyznawania świadczenia

Możesz dostać rentę socjalną 2022, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy mowa jest o kobiecie zamężnej, która zmieniła swój stan cywilny po ukończeniu szesnastego roku życia. Musisz także legitymować się dokumentem, który potwierdza stan zdrowia uprawniający cię do pobierania świadczenia. Z zasady chodzi tu o orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydaje je komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub lekarz orzecznik ZUS.

Czym jest oświadczenie o niepełnosprawności?

Niezdolność do pracy wskazywana w orzeczeniu ZUS mogła powstać w wyniku naruszenia sprawności organizmu. To naruszenie mogło mieć miejsce przed osiągnięciem pełnoletności przez daną osobę, w trakcie nauki w szkole, a także w szkole wyższej przed ukończeniem dwudziestu pięciu lat. Owo naruszenie mogło nastąpić także podczas studiów późniejszych na przykład doktorskich. Posiadając stosowne orzeczenie, możesz złożyć wniosek o przyznanie renty socjalnej, który powinien zostać w takim układzie rozpatrzony pozytywnie.

Renta socjalna 2022 a obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Renciści pobierający rentę socjalną muszą pamiętać o tym, że powinni oni informować ubezpieczyciela o ważnych informacjach dotyczących swojej osoby. Szczególnie mowa tu o tych związanych ze zmianą ważnych danych czy o kwestiach, które mogą wpłynąć na wypłatę świadczenia.

Kliknij!
Zasiłek dla bezrobotnych 2022 – sprawdź, jakie są zasady!

Jakie informacje należy aktualizować w ZUS-ie?

I tak oto jesteś zobowiązany jako rencista do przekazywania do ZUS-u danych na temat zmiany miejsca twojego zamieszkania czy numeru rachunku bankowego, na który przelewana jest renta. Musisz także informować ZUS (w określonych przypadkach) o wysokości osiąganego przez ciebie przychodu lub zmianie tejże wysokości. Należy także poinformować ubezpieczyciela o takich kwestiach jak bycie właścicielem gospodarstwa rolnego czy też przebywanie w areszcie lub zakładzie karnym. W tym ostatnim przypadku prawo do renty bowiem ci nie przysługuje na czas przebywania w areszcie.

Renta socjalna 2022 – kto nie może jej otrzymać?

Odpowiedzmy teraz na pytanie o to, kto nie może liczyć na otrzymywanie renty socjalnej 2022. Nie możesz występować o rentę, jeżeli pobierasz już emeryturę lub uposażenie należne osobie pozostającej w stanie spoczynku (jak sędzia czy żołnierz). Te świadczenia (emerytury i renty) bowiem nie mogą być łączone ze sobą. Nie możesz także otrzymać renty socjalnej 2022 w sytuacji, gdy już wcześniej w latach poprzednich pobierałeś rentę inwalidzką czy inne analogiczne świadczenia za granicą. Renta socjalna 2022 nie przysługuje także tym osobom, które pobierają świadczenia przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne czy też tak zwaną rentę strukturalną.

Renta socjalna a posiadanie gospodarstwa rolnego

Wspomnieliśmy już także o konieczności informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o fakcie posiadania gospodarstwa rolnego. Jeżeli posiadasz takie gospodarstwo, a jego wielkość przekracza pięć hektarów, w takim przypadku również nie możesz korzystać z przedstawianego tu świadczenia. Zaś jeżeli jesteś współwłaścicielem takowej nieruchomości, prawo do renty nie przysługuje ci, jeśli z rachunku wynika, że jesteś właścicielem więcej niż pięciu hektarów.

Renta socjalna 2022 – najważniejsze zmiany

Jakie najistotniejsze zmiany zaistniały w przypadku renty socjalnej 2022? Według najnowszych przepisów osoby, które pobierają rentę socjalną i są dalej aktywne zawodowo, mogą zarabiać do 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że prawo do renty ulega zawieszeniu dopiero po przekroczeniu owej kwoty. To większy limit niż w latach poprzednich. Przy czym warto zaznaczyć, że jeżeli zarabiasz do 70 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia, twoja renta nie będzie nawet zmniejszana. W przypadku zarabiania między 70 a 130 procent przeciętnego wynagrodzenia renta ulegnie zmniejszeniu o stosowną kwotę (nadwyżkę ponad 70 procent).

Kliknij!
Ile zarabia mechanik samochodowy w Niemczech? To dla wielu polskich mechaników pensja marzeń!

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do poinformowania odpowiedniego organu ubezpieczeniowego o okolicznościach, które sprawiły, że prawo do renty ustało, lub że powinna ulec ona zmniejszeniu. Jeżeli tego nie zrobisz, powinieneś liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Stosowne powiadomienie należy złożyć w formie pisemnej.

Renta socjalna 2022 – co ma wpływ na zawieszenie renty?

Według obecnych przepisów wpływ na zmniejszenie bądź zawieszenie renty socjalnej będą mieć przychody z działalności, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Chodzi tu więc w głównej mierze o kwoty przychodu z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia. Te, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. To one mogą wpłynąć na wysokość wypłacanej ci łącznej kwoty brutto. Na zmniejszenie renty nie wpływają za to przychody z tytułu umowy najmu, czy też dzierżawy. Warto zauważyć, że katalog sytuacji, w których dane przychody wpływają na zmniejszenie bądź zawieszenie renty, uległ zawężeniu.

Renta socjalna 2022 – podsumowanie

Jak widzisz, renta socjalna przysługuje wielu osobom funkcjonującym w naszym kraju. Pobieranie jej nie musi oznaczać, że dana osoba nie może wykonywać pracy zarobkowej. Nie może to być jednak zarobek zbyt wysoki bądź też musi to być praca niepodlegająca obowiązkom ubezpieczenia społecznego. Znając najważniejsze informacje na temat renty socjalnej 2022, możesz zweryfikować, czy owo świadczenie w danym roku ci przysługuje. 

Zobacz też:
Kliknij!
Waloryzacja emerytury w 2022 roku – ile wynosi podwyżka świadczeń dla emerytów brutto i netto?
Avatar
232 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
Zarobki

Ile zarabia radny w radzie gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego? Od czego zależy wysokość diet radnych?

1 minut(y) czytania
Ocena Ile zarabia radny w radzie gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego? Nie są to małe kwoty, zważywszy na to, że sesje rady…
Zarobki

Ile zarabia bibliotekarz? Czy jest to ciekawa praca?

2 minut(y) czytania
Ocena Ile zarabia bibliotekarz? Kwota jego wynagrodzenia nie budzi westchnień zazdrości. Z drugiej strony jest to stabilna i spokojna praca w „budżetówce”….
Zarobki

Ile zarabia Julia Wieniawa? Prześwietlamy zarobki młodej gwiazdy ekranu

1 minut(y) czytania
4.6/5 – (7 votes) Zarobki osobowości medialnych często pochodzą z wielu źródeł. Także na to, ile zarabia Julia Wieniawa, składa się kilka…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.