W dzisiejszych czas zautomatyzowane linie produkcyjne to podstawa sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Niewątpliwie jest to możliwe dzięki stale rozwijającej się dziedzinę inżynierii – automatyce przemysłowej. Jeżeli mielibyśmy w kilku słowach odpowiedzieć na pytanie co to jest, to z całą pewnością wskazalibyśmy, że jest to dziedzina, która odpowiada za monitorowanie, sterowanie i nadzorowanie pracą wszelkiego rodzaju maszyn.

Co to jest automatyka przemysłowa?

Automatyka przemysłowa to przede wszystkim dział automatyki, który skupia się na automatyzacji procesów wytwarzania i procesów technologicznych. Dziedzina to odpowiada również za monitorowanie, sterowanie i nadzorowanie pracą maszyn. Automatyka przemysłowa pozwala na ograniczenie do minimum udziału człowieka przy pracy maszyn. Prawidłowo zaprojektowany system automatyki jest niezbędny w każdym przedsiębiorstwie, aby procesy produkcyjne prawidłowo i sprawnie funkcjonowały. Należy również wskazać, że z uwagi na swoją złożoność bez  automatyki przemysłowej wiele procesów byłoby niewykonywanych. 

W wielu przedsiębiorstwach linie produkcyjne stanowią najważniejszy element przedsiębiorstwa, a zautomatyzowana produkcja obecnie jest standardem. W obecnych czasach dostępne są nowoczesne urządzenia, które usprawniają produkcję oraz podnoszą kontrolę i jakość całego procesu. Na rynku dostępne są urządzenia, które pozwalają zautomatyzować różnego rodzaju procesy, tak aby maksymalnie zwiększyć produkcje. Wykorzystanie automatyki przemysłowej pozwala ograniczyć czas produkcji, a także zmniejszyć koszty produkcji. Maszyny nie potrzebują odpoczynku, co sprawia, że mogą procować 24h na dobę. Dodatkowym atutem jest również fakt, iż urządzenia dostarczają dane o usterkach, wydajności pracy oraz o wszelkich awariach.

Wykorzystanie automatyki przemysłowej pozwala na:

 • Wzrost wydajności i konkurencyjności firmy na rynku,
 • Efektywna kontrola maszyn, szybka naprawa usterek,
 • Niższe koszty produkcji i operacyjne,
 • Zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez optymalizację zużycia mediów
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracujących osób.

Elementy automatyki przemysłowej

Do elementów/komponentów automatyki przemysłowej należą:

 • urządzenia i maszyny realizujące produkcję lub procesy przemysłowe: urządzenia do montażu i linie montażowe, urządzenia do transportu bliskiego, systemy paletyzujące, linie pakujące, prasy, roboty;
 • urządzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na tych maszynach i urządzeniach (aparatura pomiarowa, czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory), systemy wizyjne;
 • urządzenia wykonawcze: zawory, silniki, napędy, przepustnice, pompy dozujące i procesowe;
 • urządzenia sterujące: sterowniki PLC, komputery przemysłowe, panele operatorskie;
 • oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych: oprogramowanie sterowników, HMI/SCADA, DCS;
 • systemy łączności: sieci przemysłowe, radiowo-modemowe, GPRS i jego następcy.

Zastosowanie automatyki przemysłowej

Automatyka przemysłowa znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, a część przedsiębiorstw nie jest w stanie prawidłowo  bez niej funkcjonować. Począwszy o dużych zakładów produkcyjnych, a kończąc na ośrodkach kultury. Celem automatyki jest przede wszystkim poprawa wydajności, jakości wyrobów i bezpieczeństwa pracowników. Obecnie przedsiębiorstwa dążą do  pełnej automatyzacji procesów i wyłączenia obecności człowieka. W tym celu niezbędne jest użycie różnego rodzaju czajników, sterników i komputerów z zaawansowanymi systemami sterowania.

Powtarzalność jakości

Zautomatyzowana produkcja pozwala na wytworzenie masowej ilości wytworów o takiej samej jakości. W ten sposób można wyeliminować ewentualne błędy w produkcji, które mogłyby powstać z uwagi na błędny ludzkie. Decydując się za automatyzację zapewniamy większą kontrolę na procesami dzięki informacjom zwrotnym w postaci statystyk.   

Wydajność pracy

Automatyzacja procesu pozwala również na zwiększenie wydajności. W przeciwieństwie do ludzi, maszyny nie potrzebują odpoczynku i mogą pracować 24 godziny na dobę. Nie można jednak zapomnieć o tym, że potrzebują one właściwego oprogramowania, które to będzie odpowiedzialne za sterowanie jednostkami mechanicznymi.

Podniesienie bezpieczeństwa

Wszelkie czujniki, mierniki zapewniają bezpieczeństwo innych pracownikom przedsiębiorstwa. Maszyny nie wymagają również tak restrykcyjnych warunków pracy, mogą wykonywać pomiary i pracę w niesprzyjających warunkach, w których człowiek nie mógłby pracować.

Ile zarabia automatyk przemysłowy?

Praca automatyka polega na projektowaniu, konstruowaniu i tworzeniu dla maszyn odpowiedniego oprogramowania. Pełni on również pełen nadzór nad pracującymi urządzeniami oraz robotami przemysłowymi.  Automatyk przemysłowy średnio może zarobić około 7 600 zł brutto miesięcznie.

Przyszłość automatyki przemysłowej

Automatyka przemysłowa stale się rozwija, a wykorzystywana jest niemal w każdym sektorze przemysłowym. W najbliższej przyszłości automatyka przemysłowa będzie skupiała się na wypracowaniu  synergii z IT.

Archiwum: styczeń 2022
automatyka przemysłowa