Choroby przewlekłe to ogromny problem XXI wieku. Coraz więcej ludzi na całym świecie boryka się z różnymi długotrwałymi dolegliwościami. Czy przewlekła choroba oznacza, że nie mamy szansy na ubezpieczenie na życie?

Jeszcze na początku XX wieku borykaliśmy się głównie z chorobami zakaźnymi, chorobą płuc i gruźlicą. Poprawa warunków życiowych i postęp w medycynie pomogły ograniczyć takie schorzenia. W XXI wieku problemem stały się za to choroby przewlekłe, na które umiera coraz więcej osób. Ich przyczyny są różne – od niewłaściwego trybu życia i stosowania używek, poprzez brak aktywności fizycznej, aż po zanieczyszczenie środowiska. „Narodowy Test Zdrowia Polaków 2021” pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazał, że nawet 47% naszych rodaków ma chorobę przewlekłą. Najczęściej to nadciśnienie, alergia, astma, cukrzyca i nowotwory. Czy takie osoby mają szansę wykupić ubezpieczenie na życie?

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie?

Na początek warto wyjaśnić, czemu warto mieć ubezpieczenie na życie i dlaczego nawet osoby z przewlekłymi chorobami powinny starać się nabyć taką polisę. Korzyści z ubezpieczenia na życie są naprawdę spore. Największe zalety takiej polisy to:

  • zabezpieczenie finansowe najbliższych po śmierci ubezpieczonego,
  • możliwość objęcia ochroną członków rodziny,
  • atrakcyjne stawki ubezpieczenia,
  • możliwość wypłaty świadczenia w przypadku poważnego zachorowania,
  • środki z odszkodowania nie mogą zostać zajęte przez komornika i nie stają się częścią masy upadłościowej.

Czy stan zdrowia wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej?

Aby wyjaśnić, czy przewlekła choroba jest zawsze barierą uniemożliwiającą zawarcie ubezpieczenia na życie, należny najpierw skoncentrować się na kwestii, w jaki sposób stan zdrowia wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej. Oddajmy głos ekspertowi.

– Zgodnie z art. 815 Kodeksu cywilnego przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczający musi podać ubezpieczycielowi wszystkie znane sobie okoliczności, które mogą wpłynąć na określenie ryzyka ubezpieczeniowego, a pojawiają się w tzw. deklaracji ryzyka, którą musi wypełnić ubezpieczający. W niektórych przypadkach konieczne może być przedstawienie dokumentacji poświadczającej stan zdrowia – wyjaśnia ekspert porównywarki ubezpieczeń Punkta.pl. – Zatajenie przebytych chorób i wykazanie, że ubezpieczający udzielił nieprawdziwych informacji, najczęściej zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności za wynikłą szkodę. To wszystko pokazuje, że stan zdrowia ma kluczowy wpływ na możliwość zawarcia ubezpieczenia na życie i jednocześnie na wysokość składki. Dlatego właśnie warto poszukać ubezpieczenia, które jest jednocześnie niedrogie i daje solidną ochronę. Pomagają w tym internetowe porównywarki ubezpieczeń – dodaje ekspert.

Wysokość składki ubezpieczenia jest ustalana na podstawie analizy ryzyka. W przypadku ubezpieczenia na życie bierze się pod uwagę takie kwestie jak wiek i płeć, zawód, sytuacja rodzinna, wzrost i waga, sposób spędzania wolnego czasu, spożywanie używek i oczywiście schorzenia. Stan zdrowia to jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Im gorszy, tym większe ryzyko, a więc wyższa składka ubezpieczenia. W niektórych przypadkach stan zdrowia może stać się przeszkodą do zawarcia umowy ubezpieczenia. Dzieje się tak najczęściej w przypadku choroby przewlekłej.

Czym jest choroba przewlekła?

W tym miejscu należy wyjaśnić, czym jest choroba przewlekła. Nie jest to wcale łatwe, ponieważ każde towarzystwo ubezpieczeniowe może na swój sposób ją definiować. Najlepiej sprawdzić to w OWU. Najczęściej jednak chorobę przewlekłą określa się jako stan chorobowy, który rozwija się powoli i ma charakter długookresowy. Komisja Chorób Przewlekłych przy WHO za takie schorzenie uważa wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które są trwałe, mogą prowadzić do inwalidztwa, wymagają rehabilitacji lub długookresowej opieki medycznej. Do chorób przewlekłych można zaliczyć nowotwory, choroby układu krążenia, zaburzenia psychiczne, cukrzycę itd.

Przewlekła choroba a ubezpieczenie na życie

Skoro choroba przewlekła jest dużym ryzykiem dla ubezpieczyciela, czy chory ma jakąkolwiek szansę na zawarcie umowy ubezpieczenia na życie? Okazuje się, że ubezpieczyciele coraz mniej restrykcyjnie podchodzą do takich schorzeń. Wszystko zależy od indywidualnej oceny klienta. Oznacza to, że choroba przewlekła nie zawsze wykluczy z ubezpieczenia. Z jednej strony wpływa na to coraz większa konkurencja na rynku ubezpieczeniowym, a z drugiej – postęp w medycynie, który pozwala coraz lepiej zadbać o stan zdrowia osób przewlekle chorych. Wszystko to sprawia, że nie każda choroba przewlekła generuje dziś taki sam poziom ryzyka dla ubezpieczyciela.

Sytuacja osób cierpiących na choroby przewlekłe na rynku ubezpieczeniowym nie jest łatwa, jednak nie wyklucza wykupienia ubezpieczenia na życie. W takim wypadku trzeba się jednak przygotować na bardziej skomplikowany i dłuższy wywiad przed zawarciem umowy, a nawet na konieczność wykonania dodatkowych badań. W przypadku chorób przewlekłych trzeba także liczyć się z wyższą składką ubezpieczenia.

Archiwum: luty 2022
Kobieta doradza mężczyźnie zakup ubezpieczenia na życie