GUS: bezrobocie w Polsce na poziomie 5,4%. Tak dobrze nie było od początku pandemii

GUS podał 23 grudnia dane za listopad br., z których wynika, że poziom bezrobocia w Polsce spadł z 5,5 do 5,4%.Ostatni raz wskaźnik bezrobocia na tak niskim poziomie odnotowano w lutym 2020 r., czyli przed wybuchem pandemii koronawirusa. Jak możemy odczytać ze statystyk, w ciągu minionego roku w urzędach pracy ubyło prawie 127 tys. osób pozostających bez zatrudnienia. GUS: bezrobocie prawie tak samo niskie jak przed pandemią W porównaniu z październikiem br. bezrobocie spadło o 0,1%. Zazwyczaj pod koniec roku bezrobocie sezonowo rosło, aczkolwiek w tym roku jest inaczej. Dokładna liczba bezrobotnych zarejestrowanych we wszystkich urzędach pracy wyniosła w listopadzie 898,8 tys. To mniej o 12,1 tys. niż miało to miejsce miesiąc wcześniej i aż o 1 mln 25,7 tys. niż w analogicznym okresie 2020 r. Rynek pracy w przeciwieństwie do ubiegłego roku uodpornił się na pandemię. Uwagę zwraca regularny spadek bezrobocia. Od stycznia br., kiedy to odnotowano poziom 6,5%, wskaźnik ten tylko maleje. Podkreślić należy też fakt, że listopad 2021 r. jest pierwszym miesiącem, gdy udało się zejść z bezrobociem poniżej statystyk sprzed koronawirusa. W lutym i styczniu 2020 wynosiło 5,5%. Niewiele już zatem brakuje do najlepszych wyników z 2019 r., gdzie mieliśmy do czynienia z 5-procentowym bezrobociem.