Mając zamiar wykupu ziemi, inwestor powinien dobrze przygotować się do przeprowadzenia całej transakcji. Jednym z jej najważniejszych elementów jest podatek od zakupu działki. Jaka jest jego wysokość? Co musisz o nim wiedzieć?

Podatek od zakupu działki – jego wysokość zależy w głównej mierze od tego, kto sprzedaje konkretny teren. Do tego dochodzą dodatkowe koszty związane z wizytą u notariusza. Sprawdź, jakie informacje będą przydatne.

Opłata PCC i VAT – podatek od zakupu działki

Jeżeli jest się zdecydowanym na zakup konkretnego terenu, to trzeba się przygotować na zapłacenie podatku od zakupu działki. Kluczową kwestią jest to, od kogo nabywa się wybrany teren. W momencie, kiedy transakcja jest zawierana pomiędzy osobami fizycznymi, to osoba, która kupuje działkę powinna zapłacić PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość to 2% względem wartości nabywanej parceli.

Sprzedaż działki przez firmę lub innego płatnika VAT

Można jednak ominąć konieczność zapłaty PCC. Dzieje się to w momencie, kiedy sprzedaż nieruchomości prowadzi firma, gmina, czy inny płatnik VAT. Należność, którą trzeba uiścić, wynosi 23% VAT i jest doliczana do cenny netto, a nie brutto działki. Podatnik powinien poinformować o tym notariusza, aby nie naliczył on PCC połączonego z podatkiem VAT – powinna być sporządzona stosowna deklaracja.

Zobacz także  Informacja o wysokości przychodu uzyskanego IFT-2R – co to jest i co powinieneś o niej wiedzieć?

Na co uważać przy opłatach od zakupu działki?

Nieraz zdarza się, że kupno ziemi odbywa się po okazyjnej cenie – znacznie niższej niż jej realna rynkowa wartość. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest podanie rzeczywistej wartości działki w akcie notarialnym – oprócz danych na temat kwoty, którą zapłaciło się sprzedającemu. W takim przypadku notariusz opodatkuje działkę od tej kwoty i nie trzeba będzie się martwić, że w razie kontroli urzędu skarbowego podatnik będzie zobowiązany do zapłaty zaległej należności, czy odsetek za okres do momentu kontroli. Warto zauważyć, że urząd skarbowy ma na to czas do 5 lat.

Gdzie można zapłacić opłatę od zakupu działki?

Opłacenie PCC lub VAT można dokonać u notariusza. To on jest zobowiązany do przekazania dalszych informacji urzędowi skarbowemu. Jest to duże ułatwienie. W momencie, kiedy nie korzysta się z usług notariusza – na przykład zawierając umowę pożyczki z członkiem rodziny, to kupujący ma czas na uiszczenie płatności PCC do 14 dni. Od tego czasu zaczyna się 5-letni okres, kiedy urząd skarbowy ma prawo dokonać kontroli zapłaty podatku. Sprawdzi też, czy naliczone i zapłacone stawki zgadzają się z realną wartością nieruchomości i wszystko zostało przeprowadzone w odpowiedni sposób. 

Jakie dokumenty przygotować do sporządzenia aktu u notariusza?

Kupno działki powinno mieć formę aktu notarialnego. Udając się do placówki usługodawcy, trzeba przygotować stosowne dokumenty. Dzięki temu akt przeniesienia własności będzie mógł być sporządzony zgodnie z przepisami, a także będzie chronił interesy obu stron. Najczęściej przebiega to w ten sposób, że notariusz pobiera od kupującego PCC, a następnie sporządza i składa wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej działki. Do wykonania aktu notarialnego są potrzebne dokumenty takie jak:

  • dowód tożsamości nabywcy i sprzedającego;
  • akt własności ziemi;
  • numer KW (księgi wieczystej);
  • wypis z rejestru gruntów;
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami od nieruchomości.
Zobacz także  Podatek od nadzwyczajnych zysków – założenia projektu

Wysokość opłat, które trzeba uiścić u notariusza

Kupno działki wiąże się z wieloma wydatkami, a cena za ziemię jest tylko jednym z nich. Żeby transakcja sprzedaży/kupna odbyła się w zgodzie z prawem, konieczna jest wizyta u notariusza. Konieczność uiszczenia opłaty notarialnej jest zazwyczaj w gestii nabywcy. Pierwsza jest opłata od czynności cywilnoprawnych, następnie płaci się taksę notarialną, której wysokość zależy od wartości działki i może wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Następnie osobę kupującą nieruchomość czeka opłata za odpis aktu notarialnego w wysokości około 6 zł za stronę i za wniosek o wpis w księdze wieczystej – koszt 200 złotych.

Od kogo najlepiej dokonać zakupu działki?

Przygotowując się do tego, żeby kupić ziemię, warto dowiedzieć się, jacy sprzedawcy będą w stanie zaoferować najlepsze warunki. Na okazyjne ceny, a także wiarygodność można liczyć w przypadku instytucji publicznych, takich jak na przykład Lasy Państwowe, czy Agencja Nieruchomości Rolnych. Dzieje się to zazwyczaj w drodze przetargu, dlatego nietrudno nabyć atrakcyjną ziemię w niskiej cenie.

Licytacje komornicze

Na atrakcyjne stawki gruntu można liczyć również w przypadku licytacji komorniczych. Dużym atutem takich ofert jest to, że aktualne ogłoszenia bez problemu można znaleźć w internecie ze szczegółowym opisem.

Weryfikacja informacji jest niezbędna przed zakupem działki budowlanej

Z tego powodu warto sprawdzić księgę wieczystą ziemi, gdzie powinny znajdować się informacje na temat stanu prawnego działki, jej właściciela, przeznaczenia, a także wiadomości o ewentualnych obciążeniach w hipotece. Konieczne jest także zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie znajdują się wiadomości na temat przeznaczenia gruntu, a także wytycznych odnośnie do gabarytów i architektury przyszłej nieruchomości, która ma znaleźć się na działce.

Co jeszcze może wpłynąć na całkowitą cenę działki?

Ostatnie kwestie, to sprawdzenie odległości od węzłów komunikacyjnych, kształtu działki, położenia i ukształtowania terenu, a także zadrzewienia i uzbrojenia, czy warunków mieszkaniowych. To wszystko może mieć wpływ na ewentualną negocjację ceny w momencie, kiedy okaże się, że aby użytkować ziemię bez żadnych przeszkód kupujący będzie musiał ponieść dodatkowe koszty w przyszłości.

Zobacz także  Podatek CIT [cnt-year] – wszystko, co powinien o nim wiedzieć właściciel firmy

Wiesz już, jak oblicza się podatek od zakupu działki. Pamiętaj, że na całkowity koszt zakupu działki składa się wiele czynników, takich jak opłaty notarialne czy opłaty za poszczególne dokumenty. Znając wszystkie te koszty, możesz przygotować się do zakupu parceli budowlanej.

Kredyt hipoteczny na zakup działki

Kredyt hipoteczny może być formą sfinansowania zakupu działki. Wkład własny wymagany przez
banki to jednak minimum 10%. Banki komercyjne nie finansują zazwyczaj zakupu działek rolnych.
Kredytem hipotecznym można natomiast z łatwością współfinansować zakup działki budowlanej,
mieszkania, domu, nawet tego w stanie surowym. Warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego jest
posiadanie pozytywnej historii kredytowej i zdolności do spłaty rat kredytu w terminie.

podatek od zakupu działki