Podatek od posiadania psa to realnie funkcjonujący element polskiego systemu podatkowego. Ta informacja może zszokować wielu właścicieli czworonogów. Kto nie musi płacić podatku za psa? Ile wynosi taka opłata w 2023? Sprawdź!

Nie jest to podatek powszechny. Występuje jedynie w określonych regionach. Tym niemniej, informacja o jego istnieniu może być szokiem dla wielu posiadaczy psów. Zwłaszcza że większość z nich, zapewne nie wiedząc o tym, że podatek od psów w ogóle istnieje, nigdy go nie opłacała. 

Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Dowiesz się z niego, jak dokładnie przedstawia się ów podatek. Poznasz jego wysokość, a także zapoznasz się z informacjami na temat tego, kto musi go płacić, a kto jest z tej daniny zwolniony. 

Podatek od posiadania psa w Polsce w 2023

Podatek od posiadania psa istnieje w Polsce już od trzydziestu lat. Został zainicjowany na początku 1991 roku. Informacje na temat tego podatku można odnaleźć w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. To właśnie tam po raz pierwszy pojawił się podatek od psów. Do dziś to właśnie ten dokument stanowi akt normatywny sankcjonujący kluczowe normy odnoszące się do owego podatku.

Warto wiedzieć, że w 2008 roku danina ta co do zasady przestała być podatkiem, a stała się opłatą. To właśnie dzięki zmianie jego statusu wiele gmin w Polsce mogło z niego zrezygnować. Stało się tak w wielu przypadkach. Rezygnację z tej daniny gminy najczęściej motywowały faktem, że podatek był zbędny, a jego ściągalność – wyjątkowo trudna.

Opłata za psa uzależniona jest każdorazowo od decyzji rady gminy. Tak zwany podatek od posiadania psa pozostaje właśnie w jej kompetencji. Warto pamiętać, że jeżeli w danej gminie owej opłaty nie ma, właściciel psa powinien pomimo tego faktu zarejestrować zwierzę w urzędzie

Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów za 2020 rok, przychody budżetowe, które wygenerował podatek od posiadania psa, wyniosły ok. 4 miliony złotych. Opłata funkcjonowała wówczas w 428 gminach.

Gdzie się płaci podatek za psa oprócz Polski?

Czy ta opłata to jedynie polski pomysł? Nie, aczkolwiek jest ona mało popularna. Jednym z krajów, w którym obowiązuje, są Niemcy. Tam również funkcjonuje na poziomie gmin, które są odpowiedzialne za ustalenie jego wysokości. Wysokość podatku jest uzależniona od rasy danego psa (sprawdź informacje o rasie psa terrier niemiecki tutaj: https://www.klubteriera.pl/niemiecki-terier-mysliwski). Z płacenia podatku zwolnieni są niepełnosprawni, a konkretniej – niewidomi, dla których czworonóg jest przewodnikiem. Podatkiem nie są obłożone także psy pozostające w schroniskach oraz te, które są hodowane w celach zarobkowych.

Co ciekawe, to właśnie na terenach dzisiejszych Niemiec, konkretnie w Królestwie Prus, po raz pierwszy pojawiła się koncepcja tego podatku. Podatek od posiadania psa, określony mianem podatku od psów domowych, został tam zaproponowany na początku XIX wieku. Był zaliczany do grupy tak zwanych podatków od luksusu. Wynikało to z założenia, że ktoś, kto posiada psa, czyli zwierzę nieużytkowe, musi siłą rzeczy być osobą majętną.

Innym krajem europejskim, w którym funkcjonuje podatek od posiadania psa, jest Holandia. Psy muszą tam być rejestrowane i są obłożone odpowiednim podatkiem rocznym. Jego wysokość jest w tym państwie uzależniona od liczby posiadanych psów.

Ile wynosi podatek za psa w 2023 roku?

W Polsce podatek od posiadania psa nie ma jednolitej wysokości. Ustala ją niezależnie każda z gmin, w których opłata obowiązuje. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa jednak maksymalną wysokość podatku. W 2022 roku kwota ta wynosiła 135 zł rocznie, a w 2023 samorząd może zażądać nawet 150,93 zł.

Polskie Ministerstwo Finansów nie zbiera szczegółowych danych dotyczących wysokości daniny w poszczególnych gminach. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że obecnie w Polsce żadna z gmin nie wprowadziła opłaty w maksymalnej, przewidzianej ustawą, wysokości.

Tak zwany podatek od posiadania psa funkcjonuje między innymi w Szczecinie. Opłata wynosi tam 50 zł. Z kolei w Krakowie jest to 36 zł. O tym, jak nietypowa to danina, niech świadczy fakt, że w stolicy Polski za psa w ogóle nie trzeba płacić. W Warszawie podatek nie obowiązuje.

Kto płaci podatek od psa?

Rzeczą oczywistą jest, że do uiszczania opłaty zobowiązani są właściciele psów. Jednak warto uściślić tę informację. Podatek od posiadania psa dotyczy osób fizycznych. Co istotne, muszą one być faktycznymi właścicielami danego zwierzęcia. Płacić nie muszą więc osoby, które przykładowo opiekują się psem przez jakiś czas pod nieobecność znajomych.

Do kiedy należy zapłacić? Podatek od posiadania psa powinien być uiszczony do 30 kwietnia każdego roku. Jeżeli właściciel psa zalega z opłatą, mogą zostać naliczone odsetki. Te z kolei mogą wynieść maksymalnie 10% od wysokości zaległego podatku. Warto pamiętać, że obowiązek podatkowy spoczywa jedynie na tych właścicielach, którzy zarejestrowali swoje psy w miejskiej ewidencji.

Jak opłacić podatek od posiadania psa w gminie?

Podatek od posiadania psa pozostaje pod nadzorem gmin. Tym samym, szczegółową informację o sposobie uregulowania należności otrzymasz w danym urzędzie gminy. Najczęściej stosowane płatności to:

  • przelew, którego właściciel psa dokonuje na konto gminy;
  • płatność gotówkowa w urzędzie gminy;
  • dokonanie wpłaty u inkasenta – osoby wyznaczonej przez gminę, która pobiera podatek od posiadania psa.

Kto nie wnosi opłaty od posiadania psa?

Warto wiedzieć, że nie wszyscy właściciele psów są zobowiązani do uiszczania tej opłaty. Nawet jeżeli posiadasz psa, nie musisz płacić, jeśli zaliczasz się do jednej z kilku grup. Oto one:

  • osoby niepełnosprawne, dla których pies pełni rolę pomocy – tak zwanego psa asystującego;
  • osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności – niezależnie od roli wykonywanej przez psa;
  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
  • inne osoby, które nie są obywatelami Polski i nie przebywają na stałe w Polsce, jeśli mają ten sam status, co członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych;
  • podatnicy, którzy opłacają podatek rolny od gospodarstw rolnych – pod warunkiem że posiadają maksymalnie jednego psa;
  • osoby, które przekroczyły 65. rok życia i prowadzą gospodarstwo domowe samodzielnie – jeżeli posiadają tylko jednego psa.

Pamiętaj – jeżeli zaliczasz się do jednej z wyżej wymienionych grup, podatek od posiadania psa cię nie dotyczy. 

Podatek od posiadania psa – podsumowanie

Bez wątpienia w polskim katalogu podatków omówiona opłata zalicza się do jednych z najbardziej nietypowych. Jej zasadność jest co najmniej dyskusyjna. Świadczy o tym podejście wielu gmin, które z niej zrezygnowały.

Czy można liczyć na to, że podatek od posiadania psa zostanie zlikwidowany? O dziwo, na to obecnie się nie zanosi. Wszak w ostatnich latach maksymalna dopuszczalna kwota podatku była podwyższana. Zarazem trudno stwierdzić, że do tej opłaty państwo przykłada szczególną wagę.

Niezależnie od niewielkiego znaczenia opłaty, warto, abyś zweryfikował, czy w twojej gminie obowiązuje podatek od posiadania psa. Należy także mieć na uwadze okoliczności, przez które właściciel psa może być zwolniony z opłaty.

ŹRÓDŁA:

https://www.money.pl/gospodarka/podatek-od-psa-nie-kazdy-wie-ze-trzeba-placic-6644229522209664a.html

https://www.pit.pl/aktualnosci/podatek-od-posiadania-psa-w-2021-r-w-gore-kto-musi-go-zaplacic-996675

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/inne-podatki-oplaty/723331,Czy-musisz-placic-podatek-od-posiadania-psa.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_posiadania_psa

https://www.forbes.pl/prawo-i-podatki/podatek-od-posiadania-psa-i-inne-dziwne-podatki-na-swiecie/8hy37ee

Archiwum: styczeń 2023
podatek od posiadania psa