Podatek leśny i zasady jego opłacania. Które osoby prawne muszą wypełnić formularz?

Każdy właściciel terenów leśnych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty gminie.