W ostatnich latach trwa dyskusja na temat tego, że aktualny międzynarodowy system podatkowy nie uwzględnia w odpowiedni sposób cyfryzacji gospodarki. Podatek cyfrowy ma być rozwiązaniem tego problemu. Dowiedz się więcej na jego temat.

Według aktualnych międzynarodowych rozporządzeń podatkowych przedsiębiorstwa rozliczają się z podatku dochodowego od osób prawnych w miejscu, w którym odbywa się produkcja, a nie tam, gdzie znajdują się klienci. Żeby uległo to zmianie, trwają negocjacje i konsultacje pomiędzy 136 krajami w ramach OECD. Przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie do tego zagadnienia, a także informujemy, czym tak naprawdę jest podatek cyfrowy.

Podatek cyfrowy – co ma zmienić w funkcjonowaniu największych przedsiębiorstw?

Czy podatek cyfrowy jest kolejnym sposobem na to, aby rządy poszczególnych państw utrudniły dużym przedsiębiorstwom funkcjonowanie? To często zadawane pytanie. Na ten moment wydaje się, że podatek cyfrowy to rozsądne rozwiązanie, które reguluje działalność gigantów takich jak Amazon, Google, Facebook czy Apple.

Założenia nowej regulacji zakładają, że największe światowe przedsiębiorstwa będą rozliczały się zarówno w państwach, w których wytwarzane są produkty lub z których są świadczone usługi, jak i w krajach, w których znajdują się odbiorcy usług oraz produktów. Ta propozycja – podatek cyfrowy – jest określana mianem I filaru.

Wprowadzenie I filaru będzie wiązało się z reformą podatkową w wielu państwach

Przewiduje się, że I filar zastąpi niektóre normy opodatkowania przedsiębiorstw działających w formacie wielonarodowym. To działanie skorelowane z tym, że podatek cyfrowy byłby sprzeczny z aktualnymi regulacjami dotyczącymi opodatkowania firm cyfrowych. Jako jedną z nich można wskazać podatek technologiczny od usług cyfrowych DST – Digital Services Tax, który jest naliczany w wielu krajach od wybranych źródeł dochodów brutto dużych przedsiębiorstw.

Zastępowanie starych przepisów podatkowych nowymi wynika z faktu, że tzw. I filar będzie skupiał się na reformie sposobu opodatkowania zysków największych firm cyfrowych. Warto dowiedzieć się też więcej na temat kolejnych założeń związanych z filarem II.

Jakie są założenia filaru II?

Następnie planuje się wprowadzenie filaru II. Dotyczy on globalnego podatku minimalnego. 

Pierwszą propozycją, jest wdrożenie zasady uwzględniania dochodu i nieopodatkowanych płatności. Ma to sprawić, że międzynarodowi giganci zapłacą podatek na minimalnym poziomie w państwach, w których prowadzą działalność. 

Zasada opiera się na regule uwzględniania dochodu, która ma włączyć do jurysdykcji podatek wyrównawczy uiszczany w państwie, gdzie znajduje się siedziba spółki z dominującej grupy kapitałowej. Ma to działać w momencie, kiedy zysk spółek grupy kapitałowej w innym państwie jest opodatkowany poniżej minimalnej stawki podatku.

W ramach filaru II zaproponowano także zasadę poddania opodatkowaniu. Państwa będą uprawnione do pobierania podatku wyrównawczego związanego z wybranymi rodzajami płatności wewnątrzgrupowych, które są dokonywane przez spółki mające siedzibę w tych krajach. Odnosi się to do transakcji na rzecz innych spółek z grupy wtedy, kiedy w kraju adresata nominalna stawka podatku jest niższa niż określona minimalna stawka globalnego podatku, która ma być nie niższa niż 15%.

Aktualne podatki DST – jak poszczególne państwa naliczają opłaty za usługi cyfrowe?

Podatek DST obowiązuje w krajach takich jak Austria, Francja, Węgry, Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania, Turcja i Wielka Brytania. Oprócz tego Belgia, Czechy i Słowacja przedstawiły propozycje wprowadzenia DST, a Łotwa, Norwegia i Słowenia wykazują chęci, aby takie zapisy powstały w ich prawie podatkowym. Ciekawym aspektem jest to, że założenia różnią się w zależności od konkretnego państwa.

W przypadku Austrii i Węgier naliczane są opłaty w ramach przychodu uzyskanego z tytułu opłat za reklamy internetowe. Z kolei we Francji podatki nałożono również na przychody z udostępniania interfejsu cyfrowego, reklamy ukierunkowanej, a także przekazywania danych dotyczących użytkowników w celach marketingowych.

Kiedy podatek cyfrowy wchodzi w życie?

Przewiduje się, że podatek cyfrowy zacznie obowiązywać we wszystkich państwach G20 (w tym w Polsce) do końca 2023 roku lub od początku 2024 roku. Zmiany zostały już oficjalnie zapowiedziane 21 października. Jako pierwsze zrobiły to Austria, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Jednocześnie przedstawiły plan wycofywania podatków od usług cyfrowych – wspomniane DST. W dniu 22 listopada potwierdziła to również Turcja.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo

Z informacji, które pojawiły się po ostatnich konsultacjach G20, można także się dowiedzieć, że podatek cyfrowy nie będzie wchodził radykalnie. Zaproponowano metodę kredytowania, która ma ułatwić przejście z opłacania zobowiązań związanych z DST a nowym systemem opodatkowania w ramach I i II filaru. Dzięki temu firmy, które będą zobowiązane do okresowego uiszczania opłaty za oba zobowiązania równocześnie, zachowają dotychczasową płynność finansową.

Archiwum: marzec 2022
podatek cyfrowy