Ogłoszono wyrok TSUE w sprawie kredytów we frankach

W czwartek 15 czerwca zapadły nawet dwa wyroki TSUE w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. Największe zainteresowanie budzi sprawa C-520/21 o roszczenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu CHF. Jaka jest treść orzeczenia?