Mikroprzedsiębiorstwa z mniejszymi szansami na kredyt. Krajowy Rejestr Długów przedstawił wyniki badań

Krajowy Rejestr Długów oraz Narodowy Fundusz Gwarancyjny są autorami badań „Płatności i finasowanie przedsiębiorstw w czasie pandemii”. Jak wynika z danych mikroprzedsiębiorstwa mają aż 10 razy mniejszą szansę na otrzymanie kredytu niż ma to miejsce w przypadku średnich firm. Główną przyczyną są bardziej surowe zasady przyznania kredytu najmniejszym firmom.