NDA jest to umowa o zachowaniu poufności. Informacje poufne pełnią bardzo istotną rolę w biznesie. Dotyczą one planów i strategii, które dana firma chce zastosować. Wyciek tego rodzaju danych mógłby mieć dla niej bardzo negatywne konsekwencje. Dowiedz się więcej!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

NDA jest to umowa, której celem jest ochrona poufnych informacji. Firmy chcą chronić swoje dane. Praktycznie każda z nich dysponuje szeregiem informacji, które nie powinny dostać się do konkurencji lub opinii publicznej. Wyobraź sobie firmę, która istnieje na rynku 50 lat. Przez ten czas zdołała zgromadzić bardzo dużą ilość danych. Proces został maksymalnie zoptymalizowany, co daje jej przewagę nad konkurencją. Niestety wyciek informacji mógłby spowodować, że mogłaby ona zastosować wypracowane przez firmę z doświadczeniem mechanizmy.

NDA – dlaczego jest potrzebna?

NDA to umowa, która została stworzona jako odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw. Wymiana informacji jest konieczna – przedsiębiorcy muszą przekazywać pewne dane swoim klientom lub pracownikom. Niestety w większości firm rotacja pracowników jest dość duża. Prowadzi to do sytuacji, w której pracownik zdobywa cenne informacje, a następnie opuszcza szeregi firmy. Mógłby on wtedy przekazać wiedzę konkurencji lub sam stać się konkurencją. W celu ochrony informacji poufnych stosuje się umowę, która ma skłonić taką osobę do zachowania poufności.

Ryzykowna współpraca

NDA może okazać się bardzo pomocne w momencie, gdy dwie firmy podejmują współpracę. Siłą rzeczy muszą one przekazać sobie pewne informacje dotyczące tego, w jaki sposób przebiegają ich procedury. Podczas wspólnych działań firmy realizują swoje cele. Jednak po zakończeniu konkretnego projektu ponownie się rozchodzą. Mogą wtedy ujawnić pozyskane informacje. A raczej mogłyby, gdyby nie to, że powszechnie stosuje się w takich przypadkach NDA.

Jakie informacje znajdują się w NDA?

Jest to umowa, która zawsze formułowana jest w odniesieniu do konkretnego przypadku. Ciężko znaleźć uniwersalny wzór, który zawsze by się sprawdzał. Przeważnie treść porozumienia tego typu zależy od podmiotu. Zupełnie inaczej będzie skonstruowana umowa, którą otrzyma do podpisania pracownik, a inna będzie dla zewnętrznej firmy. Ochrona danych poufnych wymaga sporej ilości zachodu. Na początek należy zdefiniować, czym są owe dane poufne. Jak w przypadku większości umów, im dokładniej przedmiot zostanie określony, tym lepiej. Celem powinno być stworzenie dokumentu, który może być interpretowany wyłącznie w jeden sposób.

NDA – preambuła

Preambuła to wstęp do dokumentu lub aktu, który dokładnie wyjaśnia okoliczności, w jakich powstaje dany dokument. Określa on cel, w którym został sporządzony. Preambuła w przypadku NDA bardzo często pomaga rozwiać wątpliwości co do interpretacji. Powinna wskazywać intencje strony co do zakresu ochrony danych poufnych.

Czy NDA to umowa jednostronna?

W jaki sposób należy rozumieć NDA? Czy jest to umowa, która obliguje wyłącznie jedną stronę do zachowania poufności? Umowa NDA, czyli non-disclosure agreement, może obowiązywać jedną lub obydwie strony. Wszystko zależy od tego, jakie informacje poufne zostaną podane. Jeżeli tylko jedna ze stron może ponieś szkody w związku z wyciekiem informacji, to druga nie musi się niczym martwić. Właśnie dlatego umowa powinna być konstruowana pod konkretną sytuację. Może zawierać kary umowne za naruszenia dla jednej lub dla dwóch stron.

Czym jest informacja poufna?

Informacje poufne definiowane są przez tajemnicę przedsiębiorstwa. Tego rodzaju zagadnienie zawarte jest w art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tajemnica przedsiębiorstwa oznacza informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne, które posiadają wartość gospodarczą. Nie mogą być one powszechnie znane osobom, które zajmują się daną tematyką. Informacje te nie mogą być łatwo dostępne. Definicja ta może zostać rozszerzona na potrzeby NDA za zgodą obu stron. Żadna z nich nie powinna mieć wątpliwości co do danych objętych tajemnicą.

Na jaki okres zawiera się NDA?

Informacje objęte ochroną przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chronione są przez nieograniczony czas. Sporządzając jednak NDA, warto zawrzeć informacje o tym, jak długo druga strona zobowiązuje się na utrzymanie tajemnicy. Ponownie kwestia może być rozstrzygnięta na wiele sposobów w zależności od konkretnego przypadku. Przeważnie jednak stosuje się jedną z poniższych opcji:

  1. NDA obowiązuje tak długo, jak długo obowiązuje umowa o współpracy.
  2. Umowa obowiązuje na czas nieograniczony.
  3. Umowa obowiązuje na czas oznaczony w treści NDA.

Jakie kary umowne przewiduje NDA?

Kary umowne to właściwie obowiązkowy element każdej umowy NDA. To właśnie one mają sprawić, że druga strona zachowa poufność. Zarówno wysokość kary, jak i okoliczności jej wystąpienia powinny być dokładnie opisane w umowie. Pozwalają one na roszczenie praw do zadośćuczynienia w przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiąże się z założeń umowy. Kary umowne obowiązują nawet wtedy, gdy poszkodowany nie odniósł szkód materialnych lub wizerunkowych. Są one należne za jakiekolwiek ujawnienie lub wykorzystanie poufnych informacji.

Jak oznacza się informacje poufne?

To, które informacje uznawane są za poufne, często zależy od poinformowania o tym drugiej strony. Podczas ich przekazywania często pojawia się zastrzeżenie, że jest to informacja poufna. W takim wypadku każdorazowo należy to podkreślać. Wymusza to na obu stronach konieczność informowania rozmówcy o poufności. Czasem jednak stosuje się zapis w umowie, który wskazuje na to, że strony zobowiązują się do zachowania informacji poufnych, nawet bez wcześniejszego zastrzeżenia. W takiej sytuacji to, czym są informacje poufne, wynika z przyjętej definicji.

Kto może otrzymywać poufne informacje?

Firmy mogą dokładnie określić, kto może otrzymywać poufne informacje. Zapis taki może znaleźć się w umowie. Z oczywistych powodów firmy muszą przekazywać takie informacje swoim ważnym pracownikom. Przepływ informacji powinien być jednak znacznie ograniczony. Informacje poufne powinny być przekazywane wyłącznie w wyniku konieczności. Przeważnie najważniejszym kryterium jest to, że przekazywanie informacji poufnych musi być bezpośrednio związane ze współpracą stron związanych umową.

NDA – wzór

Do poniższego artykułu załączony jest wzór NDA, czyli umowy poufności. Możesz go pobrać całkowicie za darmo. Pozwoli ci to lepiej zapoznać się wymaganą treścią takiego dokumentu. Pamiętaj, że umowy mogą być tworzone pod konkretną sytuację, przez co czasami znacznie się od siebie różnią.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Klauzula poufności ma na celu ochronę know-how firmy. Ma ona uregulować przepływ informacji poufnych. Zawarcie umowy powoduje obowiązek zachowania informacji. Nieprzestrzeganie jej warunków skutkuje koniecznością wypłacenia odszkodowania po wskazaniu winy danej strony. Non disclosure agreement (NDA) często stosowane jest podczas negocjacji, wtedy gdy wyciek informacji może zaszkodzić rozwojowi firmy. Czas trwania umowy powinien zostać w niej dokładnie wskazany, aby uniknąć niepotrzebnych sporów.

Archiwum: sierpień 2022
nda