Metodologia badań a metodyka – definicja, rodzaje

Słowa ,,metodologia,” ,,metodyka” i ,,metoda” często używane są w sposób zamienny . Nie jest to prawidłowe. Przejrzeliśmy encyklopedie i słowniki i stworzyliśmy dokładny opis terminu ,,metodologia”! ,,Metodologia” to szerokie pojęcie określające naukę o metodach badań naukowych. Wyróżnić można kilka rodzajów metodologii. Postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się temu pojęciu poprzez zasięgnięcie do encyklopedii oraz słowników, głównie słownika języka polskiego. Sprawdziliśmy, czym różni się metodologia od metody i metodyki oraz jakie rodzaje metodologii można wyróżnić. Spis treści pokaż 1 Metodologia – definicja 2 Rodzaje metodologii badań 3 Czym się różni metodologia od metodyki i metody? Metodologia – definicja Słowo ,,metodologia” wywodzi się z języka greckiego, gdzie ,,methodos” oznacza badanie, a ,,logos” – naukę. Dokładne przełożenie będzie zatem brzmiało: ,,nauka o metodach”. Zgodnie z definicją, metodologia jest nauką, która zajmuje się czynnościami poznawczymi oraz wynikami i efektami tych czynności. Szczególnymi zainteresowaniami metodologii są metody badawcze, uzyskane informacje oraz dane przedstawione w postaci jakościowej i ilościowej. Mianem metodologii można zatem nazwać jasno sprecyzowany, niezmienny oraz niezawodny system reguł i procedur. Metodologia zajmuje się analizą poszczególnych typów procedur badawczych w celu określenia, czego te dotyczą i na czym polegają. Obecnie zakres terminu został nieco poszerzony. Przyjmuje się, że nie obejmuje jedynie samych metod, ale również wyniki ich Słowa ,,metodologia,” ,,metodyka” i ,,metoda” często używane są w sposób zamienny.Nie jest to prawidłowe. Przejrzeliśmy encyklopedie i słowniki i stworzyliśmy dokładny opis terminu ,,metodologia”! ,,Metodologia” to szerokie pojęcie określające naukę o metodach badań naukowych. Wyróżnić można kilka rodzajów metodologii. Postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się temu pojęciu poprzez zasięgnięcie do encyklopedii oraz słowników, głównie słownika języka polskiego. Sprawdziliśmy, czym różni się metodologia od metody i metodyki oraz jakie rodzaje metodologii można wyróżnić. Spis treści pokaż 1 Metodologia – definicja 2 Rodzaje metodologii badań 3 Czym się różni metodologia od metodyki i metody? Metodologia – definicja Słowo ,,metodologia” wywodzi się z języka greckiego, gdzie ,,methodos” oznacza badanie, a ,,logos” – naukę. Dokładne przełożenie będzie zatem brzmiało: ,,nauka o metodach”. Zgodnie z definicją, metodologia jest nauką, która zajmuje się czynnościami poznawczymi oraz wynikami i efektami tych czynności. Szczególnymi zainteresowaniami metodologii są metody badawcze, uzyskane informacje oraz dane przedstawione w postaci jakościowej i ilościowej. Mianem metodologii można zatem nazwać jasno sprecyzowany, niezmienny oraz niezawodny system reguł i procedur. Metodologia zajmuje się analizą poszczególnych typów procedur badawczych w celu określenia, czego te dotyczą i na czym polegają. Obecnie zakres terminu został nieco poszerzony. Przyjmuje się, że nie obejmuje jedynie samych metod, ale również wyniki ich