Laboratorium badawcze w najbardziej ogólnym rozumieniu jest miejscem, w którym możliwa jest integracja i praca naukowców. W miejscu tym często prowadzone są badania laboratoryjne, lecz nie jest to koniecznością. W danym laboratorium badawczym pracuje wykwalifikowana w określonej dziedzinie kadra, która nierzadko dysponuje nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem. Laboratorium badawcze może, lecz w większości przypadków nie musi posiadać akredytacje. Wyjątkiem od tej reguły jest jednostka, która ubiega się o nostryfikacje.

W tym wypadku istnieje taka konieczność. Akredytowane laboratorium badawcze świadczą usługi najwyższej jakości. Specyfika pracy w danym laboratorium badawczym jest ściśle skorelowana z jego rodzajem. W zupełnie inny sposób będzie wyglądał sposób pracy w laboratorium służącym do badań zachowań ludzkich, niż w laboratorium chemiczno – biologiczno – medycznym takim jak laboratorium genetyczne, radiologiczno-biologiczne, czy chemiczne, gdzie można znaleźć specjalistyczny sprzęt, a badania muszą być prowadzone przy zachowaniu najwyższego poziomu sterylności. Wśród innych rodzajów laboratoriów można wymienić m.in. przemysłowe, czy pomiarowe.

Laboratorium przemysłowe – czym się charakteryzuje?

Laboratorium przemysłowe zajmuje się przede wszystkim badaniem różnego rodzaju materiałów różnych branż przemysłowych. Takie jednostki mogą również dostarczyć cennych informacje odnośnie wytrzymałości danych tworzyw. W takich firmach pracują specjaliści, którzy mogą zajmować się testowaniem urządzeń oraz skuteczności zabezpieczeń. Z uwagi na specyfikę pracy w takich jednostkach nie jest w nich wymagana sterylność na tak wysokim poziomie, jak ma to miejsce np.:. W przypadku laboratoriów medyczno-biologiczno-chemicznych. 

Dobre laboratorium badawcze – czym powinno się charakteryzować?

Warto, aby wybrane laboratorium badawcze posiadało odpowiednią akredytację, która została udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji. Takie miejsce jest jednostką godną zaufania, w której przeprowadzono odpowiednią kontrolę jakości. Akredytowane laboratorium badawcze to pewność, że dana jednostka posiada wyspecjalizowane kompetencje. Jednym z podstawowych wymogów, które musi spełnić dane laboratorium, by móc ubiegać się o przyznanie akredytacji jest zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Ponadto jednostka, która uzyskała akredytacje, zobowiązana jest do przestrzegania określonych praw i obowiązków. Wykaz laboratoriów badawczych posiadających odpowiednią akredytację można znaleźć na stronie PCA.

Firma HSM – jakie usługi z zakresu badań laboratoryjnych oferuje?

Jednym z profesjonalnych laboratoriów przemysłowych, które posiada odpowiednią akredytację, jest przedsiębiorstwo HSM. To doskonały wybór dla firm z różnych branży, a w szczególności: budowlanej, a także metalowej. HMS to akredytowane laboratorium badawcze, które świadczy usługi z zakresu wykonywania badań przemysłowych na najwyższym poziomie. Są one przeprowadzone zgodnie z wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi, a do ich przeprowadzenia wykorzystywany jest innowacyjny sprzęt. Dzięki temu badania te są uznawane za rzetelne i miarodajne, a osoba, która skorzystała z jego usług, ma pewność, że nie uzyskane rezultaty w żaden sposób podważane. Usługi badawcze firmy HMS obejmują m.in. badanie odporności korozyjnej, a także kondensacyjnej (czyli na wilgotność), szczelności, a także przyczepności powłok malarskich. Z usług tego przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystać zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Archiwum: październik 2022
Laboratorium badawcze