Prowadząc własną działalność gospodarczą, przedsiębiorcy korzystają z różnych rozwiązań, które pozwalają zachować płynność finansową, zwiększyć zyski i usprawnić funkcjonowanie całej firmy. Jedną z możliwości jest faktoring. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na jego temat. 

Faktoring co to jest?

Zastanawiając się czym jest faktoring warto przede wszystkim zaznaczyć, że jest to usługa dotycząca finansów, która polega na wykupieniu należności związanych ze sprzedażą danych usług lub towarów przez specjalną firmę faktoringową. 

Omawiając jak działa faktoring należy zaznaczyć, że jest to kompleksowa usługa pozwalająca na szybki dostęp do gotówki, a także umożliwiająca otrzymanie dodatkowego pakietu usług jak np. monitorowanie procesu płatności i przejęcie całego ryzyka dotyczącego niewypłacalności. 

Dlaczego warto postawić na faktoring?

Chcąc wiedzieć jak korzystać z faktoringu dobrze jest także wymienić największe korzyści związane z tym rozwiązaniem. Przede wszystkim faktoring i e faktoring (czyli w pełni zdalna wersja usługi) pozwalają firmą zachować płynność finansową. Przedsiębiorca od razu otrzymuje potrzebne środki finansowe, które zostały zablokowane przez nieopłacone faktury. 

Kolejną kwestią, o której warto wspomnieć jest oszczędność czasu, a także po prostu wygoda. Dzięki faktoringowi nie trzeba dbać o czasochłonne i żmudne czynności, które wiążą się z monitorowaniem procesu spływu płatności. Wszystkie te zadania leżą w obowiązku faktora. W ten sposób firma może się skupić jedynie na swojej działalności i realizowaniu zaplanowanych projektów. 

Faktoring nie obciąża też bilansu firmy, co jest przeciwne do obrotowego kredytu  czy innych, podobnych rozwiązań. Rozwiązanie to zwiększa też konkurencyjność danych firm, ponieważ mogą one oferować swoim odbiorcom dobre terminy płatności bez żadnych problemów z płynnością. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://smeo.pl/faktoring/

Dla kogo faktoring będzie dobrym rozwiązaniem?

Faktoring to rozwiązanie, które można wykorzystać praktycznie we wszystkich branżach. Jest to szczególnie polecane rozwiązanie dla firm, które w swojej działalności stosują odroczone terminy spłacania faktur, a także tych, które wymagają elastycznego i dobrze dopasowanego do swoich potrzeb sposoby finansowania

Kolejną grupą przedsiębiorstw, które skorzystają na takiej usłudze są te, które decydują się na prowadzenie stałych sprzedaży dla ustalonego grona odbiorców. Rozwiązanie to pozwala też ograniczyć ryzyko związane z niewypłacalnością. 

Rodzaje faktoringu 

Można wyróżnić kilka najważniejszych rodzajów faktoringu. Pierwszy z nich: faktoring pełny polega na tym, że całą odpowiedzialność za niewypłacalność ponosi faktor. W momencie, kiedy przedsiębiorca otrzyma zaliczkę od faktora, a faktor nie otrzyma zapłaty od swojego kontrahenta, to przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów dodatkowych, ani zwracać zaliczki. Jest to najbardziej praktyczna, ale i najdroższa usługa faktoringowa. 

Kolejnym rozwiązaniem jest faktoring niepełny. Jest to usługa, która polega na tym, że faktor decyduje się na wykupienie wierzytelności od danego przedsiębiorcy, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z niewypłacalnością swojego kontrahenta. Kiedy osoba zadłużona nie spłaci faktorowi należności to przedsiębiorca będzie zobowiązany do spłaty. 

Dodatkowo można wyróżnić faktoring mieszany, który działa w oparciu o niektóre cechy faktoringu pełnego oraz niepełnego. Firma zajmująca się faktoringiem ustala wysokość kwoty, do której może ponieść odpowiedzialność za niespłacenie należności. Jeśli zostanie ona przekroczona to odpowiedzialność ta spada na przedsiębiorcę. 

Biorąc pod uwagę inne kryteria można wyróżnić wiele najróżniejszych rodzajów faktoringu. Każdy z nich wyróżnia się korzyściami dla firmy oraz jasnymi zasadami. Warto zdecydować się na usługę faktoringu, aby polepszyć sytuację swojej firmy i zadbać o to, aby jej płynność finansowa i wypłacalność pozostała niezachwiana. Faktoring to usługa, która w ostatnim czasie jest coraz bardziej popularna. 

Archiwum: wrzesień 2022
jak działa faktoring