Jak wyglądają ćwiczenia wojskowe rezerwy 2023? Przebieg zależy od tego, na jak długo zostały zaplanowane. W artykule wyjaśniamy, czego można się spodziewać, w przypadku otrzymania wezwania na obowiązkowe szkolenie.

Na obowiązkowe ćwiczenia rezerwistów może zostać wezwanych nawet 200 tysięcy osób. Obawiają się tego zwłaszcza osoby, które otrzymały kategorię wojskową, ale nie przeszły przeszkolenia. Teraz może się to zmienić. Dlatego wyjaśniamy, jak wyglądają ćwiczenia wojskowe rezerwy 2023 i kto ma największe szanse, by na nie trafić.

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe rezerwy – kto może je otrzymać?

Zanim sprawdzimy, jak wyglądają ćwiczenia wojskowe rezerwy 2023, warto wyjaśnić, kto weźmie w nich udział. Według projektu rozporządzenia, które ma zostać przyjęte do końca grudnia, wezwanie na ćwiczenia wojskowe rezerwy mogą otrzymać osoby:

 • znajdujące się w rezerwie pasywnej, mające uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • które nie ukończyły 55. roku życia – jeśli mają stopień podoficerski lub oficerski, nie mogą mieć więcej niż 63 lata;
 • które nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej.

Jednak na początku grudnia szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji zapewniał, że w 2023 roku powołania otrzymają osoby, którym wcześniej nadano przydziały mobilizacyjne. Oznacza to, że w przeszłości przeszły szkolenie wojskowe, a także złożyły przysięgę.

Rezerwiści pasywni, czyli tacy, którzy otrzymali jedynie kategorię wojskową, świadczącą o zdolności do służby, będą powoływani tylko w minimalnym wymiarze. Wezwań mogą spodziewać się między innymi specjaliści z zakresu medycyny (lekarze, pielęgniarki, ratownicy), prawa, informatyki oraz zawodowi kierowcy. Posiadają bowiem umiejętności, które są przydatne dla wojska. Szef CWCR zaznaczył, że takich osób może być nawet 3 tysiące. 

Pozostali bez przydziału mobilizacyjnego zostaną powołani w późniejszym terminie, więc nadal będą się zastanawiać, czego można spodziewać się po ćwiczeniach wojskowych 2023? Postaramy się to wyjaśnić w kolejnych akapitach.

Procedura wezwania na ćwiczenia wojskowe

Niektórzy mogą wcześniej otrzymać wezwanie do zgłoszenia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Nie jest to jednoznaczne z powołaniem na ćwiczenia wojskowe. Być może konieczne okaże się uzupełnienie lub zaktualizowanie danych. Trzeba również sprawdzić, czy dana osoba spełnia wszystkie warunki, by wziąć udział w ćwiczeniach.

Dopiero wtedy jest wydawana karta powołania na ćwiczenia wojskowe. Decyzja musi zostać dostarczona rezerwiście nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą stawienia się w jednostce. Żołnierz rezerwy powinien złożyć wniosek o bezpłatny urlop, a pracodawca musi go przyjąć. Taka osoba zachowuje prawo do wszystkich świadczeń pracowniczych, poza wynagrodzeniem. W zamian za to otrzymuje ekwiwalent pieniężny od wojska.

Ile trwają ćwiczenia wojskowe rezerwy?

To jak wyglądają ćwiczenia wojskowe rezerwy 2023, w dużej mierze zależy od czasu ich trwania. Rezerwiści mogą być wzywani na szkolenie trwające:

 • 24 godziny;
 • do 30 dni – jest to szkolenie krótkotrwałe;
 • do 90 dni – jest to szkolenie długotrwałe;
 • do 30 dni z przerwami – jest to szkolenie rotacyjne, które może odbywać w różnych terminach w ciągu roku kalendarzowego.

Na początku grudnia w wypowiedzi dla mediów szef CWCR zaznaczył, że nie przewiduje, by ćwiczenia wojskowe rezerwy w 2023 roku trwały dłużej niż dwa tygodnie.

Jak wyglądają ćwiczenia wojskowe rezerwy 2023?

Na pewno osoby, które wezmą udział w szkoleniu, odświeżą swoją wiedzę, którą nabyły w przeszłości. Oprócz tego zostaną zapoznane z nowoczesnym uzbrojeniem, sprzętem oraz obowiązującą techniką wojskową i nowymi uwarunkowaniami służb. Schemat szkolenia zależy od tego, ile czasu rezerwiści spędzą w swojej jednostce.

Wezwani na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe (trwające maksymalnie 30 dni), mogą szkolić się zarówno w garnizonie, jak i na poligonie. Plan ustala dowódca danej jednostki wojskowej. Program będzie zależał od tego, gdzie trafią rezerwiści – z pewnością zostanie wykorzystane ich dotychczasowe doświadczenie oraz umiejętności. Sprawdzą się również w warunkach bojowych i zostaną przygotowani do działania na wypadek rozpoczęcia konfliktu zbrojnego. 

Oprócz tego rezerwiści mogą brać udział w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych czy akcjach poszukiwawczych. Jednak zasadniczym celem ćwiczeń jest doszkalanie z umiejętności wojskowych.

Co zabrać na ćwiczenia rezerwy?

Kwestią, która może zastanawiać osoby, które otrzymały powołania, jest również to, co zabrać na ćwiczenia rezerwy? Na pewno warto myśleć praktycznie i zabrać ze sobą najbardziej użyteczne przedmioty:

 • kosmetyki i potrzebne przybory kosmetyczne;
 • apteczka pierwszej pomocy;
 • proszek do prania i inne środki czyszczące;
 • przybory i środki do czyszczenia obuwia;
 • latarka ze zmiennym światłem;
 • zestaw do szycia.

Czy dostanę umundurowanie i sprzęt na ćwiczenia wojskowe 2023? 

Czy dostanę umundurowanie i sprzęt na ćwiczenia wojskowe 2023? To kolejne pytanie, które zadają sobie osoby wyjeżdżające na poligon. W przypadku żołnierzy zawodowych zarówno mundur, jak i ekwipunek jest zapewniany przez wojsko. Dlatego warto wiedzieć, czy to samo należy się rezerwistom.

Określa to rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi. W przypadku powołania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe rezerwiści otrzymują bezpłatne wyekwipowanie wojskowe oraz umundurowanie.

Jeżeli jednostka nie może im tego zapewnić, wtedy żołnierzom przysługuje równoważnik pieniężny. Mundur oraz ekwipunek powinni otrzymać w dniu stawienia się na szkolenie wojskowe. Zatem oprócz wymienionych wyżej potrzebnych przyborów, rezerwista nie musi zaopatrywać się w żaden dodatkowy sprzęt.

Co grozi za niestawienie się na ćwiczeniach rezerwy?

Ćwiczenia wojskowe rezerwy są obowiązkowe dla wszystkich, którzy dostali na nie wezwanie. Każdy może się jednak odwołać do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Należy przy tym pamiętać, że dopóki nie zostanie ono rozpatrzone pozytywnie, rezerwista ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu.

Co się stanie, jeżeli się na nim nie stawi? Konsekwencje niesubordynacji wskazuje artykuł 682 ustawy o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022. Taka osoba może zostać doprowadzona siłą przez policję. Oprócz tego grozi jej kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Kwestia tego, jak wyglądają ćwiczenia wojskowe rezerwy 2023, zależy od jednostki, do której dana osoba otrzyma powołanie. Szkolenie ma na celu zapoznanie rezerwistów z nowoczesną bronią oraz technikami wojskowymi, które na przestrzeni lat mocno się zmieniły.

Archiwum: grudzień 2022
Jak wyglądają ćwiczenia wojskowe rezerwy 2023