Systemy automatyzacji procesów biznesowych to zdaniem ekspertów jeden z najszybciej rozwijających się obszarów usprawniania pracy przedsiębiorstw wielu sektorów gospodarki. O korzyściach z wdrożenia automatyzacji możemy przeczytać wiele. To jednak, co interesuje nas najbardziej to konkretne liczby. Ile czasu faktycznie możemy zaoszczędzić, wdrażając oprogramowanie klasy Robotic Process Automation?

Czas zaoszczędzony na realizacji procesu biznesowego

Proces biznesowy to szeroko pojęty szereg czynności, który jest wystandaryzowany, a którego efektem jest pewien konkretny produkt finalny. Produkt ten w żadnym wypadku nie musi mieć postaci fizycznej. Może to być konkretny raport, analiza lub usługa, która sama z siebie lub jako prefabrykat jest wykorzystywana do realizacji podstawowych założeń działalności firmy.

Wiele procesów, szczególnie tych całkowicie zdalnych i cyfrowych wykonywanych jest przez pracowników, którzy zobowiązani są do logowania się w dane systemy, pobierania konkretnych dokumentów lub innych plików źródłowych, obrobienia ich, przetworzenia oraz wykorzystania w sposób zgodny ze standardami. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, by ten sam proces był wykonywany przez oprogramowanie RPA. I to właśnie szybkość realizacji tego samego zadania przez roboty stanowi jeden z najważniejszych czynników decydujących o wyborze tej formy usprawnień. Ile czasu możemy zaoszczędzić na realizacji automatycznego procesu biznesowego? Według badań wykonywanych na próbie 150 przedstawicieli firm zaangażowanych we wdrożenie RPA, robotyzacja pozwoliła na skrócenie czasu trwania procesu o średnio 30%. 

Uwolnienie pracowników od żmudnych procesów 

Informacja o potencjale skrócenia czasu realizacji procesu biznesowego już na tym etapie stanowi niezwykle atrakcyjną perspektywę. Nie zapominajmy jednak o kilku pobocznych obszarach, w których nasza firma zyskuje kolejne oszczędności czasu. Najważniejsza kwestia to czas pracowników, którzy dotychczas musieli sprawować kontrolę lub bezpośrednio uczestniczyć w realizacji danego zadania. 

Wraz z wprowadzeniem technologii klasy Robotic Process Automation z pomocą mindboxgroup.com pracownicy nie muszą już bezpośrednio uczestniczyć w realizacji danych czynności. Ich moce przerobowe są uwolnione, a to znaczy, że możemy bez najmniejszych komplikacji delegować ich do innych zadań. To pozwoli zaoszczędzić czas wykonywania innych, wymagających osądu procesów. Przy okazji firma szybko zwróci uwagę na fakt, że uwolnienie czasu pracowników zapewni dodatkowe oszczędności finansowe i zminimalizuje problem luki na rynku pracy, która w przypadku specjalistów powiększa się z roku na rok. 

Oszczędność czasu wynikająca z wysokiej jakości

Warto nieco zagłębić się w temat pobocznych oszczędności czasu, które zapewnia wdrożenie systemu RPA. Oprócz szybszego realizowania ciągu czynności, jakim jest logowanie do zewnętrznych systemów, pobieranie konkretnych plików źródłowych, przetworzenie ich, wyeksportowanie istotnych danych i stworzenie nowego raportu, firma zyskuje pewność, że proces w wykonaniu technologii opartej na uczeniu maszynowym zostanie zrealizowany w niezmiennie wysokiej jakości. Więcej o możliwościach technologii RPA możemy przeczytać pod adresem https://mindboxgroup.com/pl/autonomous-enterprise/robotic-process-automation-rpa/

Oprogramowanie nigdy nie poczuje się zmęczone. RPA nigdy nie będzie potrzebowało chwili przerwy, nie pójdzie na urlop i nie będzie też niezadowolone z braku awansu. Błędy w procesach w 99% wynikają z ludzkich niedopatrzeń. Te z kolei wpływają na komplikacje w sfinalizowaniu procesu. Czasem jest to kwestia wprowadzenia kilku poprawek. Czasem jednak błąd przez nieuwagę skutkuje potrzebą wykonania całego procesu od początku, co może w dużym stopniu wpłynąć na reputację firmy i straty finansowe. Jeśli oprogramowanie RPA zostanie sprawnie i przemyślanie wdrożone, kwestie jakości nie będą już dla nas kłopotliwe, a my zaoszczędzimy czas, który zwyczajowo firma poświęca na dokonanie koniecznych zmian. 

Archiwum: październik 2022