Akcje będące w obiegu na giełdach papierów wartościowych są nazywane akcjami zwykłymi oraz posiadają zdematerializowaną postać. Mało kto wie, że istnieje także inny typ akcji nazywany akcjami uprzywilejowanymi. Czym różnią się one od akcji zwykłych? Na to pytanie udzielamy odpowiedzi w poniższym artykule.

Handel akcjami na giełdzie – podstawowe informacje 

W związku z tym, iż na giełdzie ciężko byłoby realizować sprzedaż akcji imiennych, w ramach obrotu publicznego są sprzedawane wyłącznie akcje na okaziciela. Specjaliści określają je jako akcje zwykłe. Posiadanie tego rodzaju akcji daje ich posiadaczom określone prawa. 

Mowa tutaj oczywiście o prawie do pobierania dywidendy, czyli tzw. udziału w zyskach. Posiadacz akcji ma także prawo pierwszeństwa zakupu akcji w przypadku, gdy dochodzi do ich nowej emisji. Dodatkowo podmiot posiadający ponad 50% akcji ma tzw. pakiet kontrolny, czyli może samodzielnie podejmować decyzje o charakterze strategicznym dotyczące danej spółki

W chwili obecnej handel akcjami cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jest to spowodowane przede wszystkim niezwykle wysoką inflacją, która sprawia, że sporo osób poszukuje możliwości ulokowania swojego kapitału w taki sposób, by uchronić go przed negatywnymi skutkami tego zjawiska. W związku z wysokim zainteresowaniem istnieje wiele wyspecjalizowanych platform transakcyjnych, które w ramach jednego internetowego konta umożliwiają na zakup akcji, funduszy ETF i innych surowców. Zapoznaj się z tym artykułem, by dowiedzieć się więcej na temat działania jednej z platform.

Czym są akcje uprzywilejowane? 

Zgodnie z nazwą, akcje uprzywilejowane dają ich posiadaczom określone gratyfikacje. Jakie konkretnie? Wszystko tak naprawdę uzależnione jest od statutu określonej spółki. Przywileje mogą dotyczyć m.in. prawa weta, liczby głosów, prawa do podziału majątku czy prawa do wyboru konkretnej liczby członków rady nadzorczej. W zależności od tego, jakie przywileje przysługują posiadaczowi, wyróżnia się m.in. akcje uprzywilejowane odnośnie głosu, akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy itp. 

Wyróżnikiem akcji uprzywilejowanych jest fakt, iż są one akcjami imiennymi. Prawa do przywilejów wynikających z danej akcji ma wyłącznie wskazana osoba. Właścicielem akcji uprzywilejowanych może być zarówno osoba indywidualna jak i spółka. Gdy właścicielem jest spółka prawna, musi tam być koniecznie wyszczególniona nazwa przedsiębiorstwa. 

Firmy decydują się na emisję akcji uprzywilejowanych najczęściej wtedy, gdy zależy im na tym, by jak najmniejsze grono osób postronnych mogło dysponować akcjami bądź gdy planują nadać więcej uprawnień wybranym akcjonariuszom

Archiwum: maj 2022