Czym są akcje uprzywilejowane?

Akcje będące w obiegu na giełdach papierów wartościowych są nazywane akcjami zwykłymi oraz posiadają zdematerializowaną postać.