Ksef, czyli Krajowy System e-faktur nazywany jest również centralną bazą fakturowania. Opiera się ona na systemie teleinformatycznym, którego administratorem jest krajowa administracja skarbowa. Ksef pozwala wystawiać oraz odbierać faktury ustrukturyzowane. Funkcjonuje już od pierwszego stycznia 2022 roku. 

Aktualnie jest to system w pełni dobrowolny, jednak w przyszłości stanie się ona obligatoryjne. Są to informacje, które zatwierdziła już Komisja Europejska. Zgodnie z tymi zapowiedziami już w drugim kwartale 2023 rok będzie ona obowiązkowy. Jednak zgodnie z niektórymi przypuszczeniami oraz analizami jego obligatoryjny wprowadzenie może nastąpić znacznie wcześniej. Ten samym przed obowiązkowym wdrożeniem systemu Warto wcześniej zapoznać się z sposobem jego korzystania.

Najważniejsze informacje o KSEF

Na stronie https://www.saldeosmart.pl/ odnaleźć można szereg informacji na temat krajowego systemu e-faktur. Zadaniem Krajowego Rejestru faktur jest zgromadzenie wszystkich e-faktur, które zostały wystawione przez przedsiębiorstwa. Funkcjonalność tego typu bazy faktur pozytywnie wpłynie na działalność przedsiębiorstwa choć wielu właścicieli firm obawia się, że z tego tytułu będą mieli więcej obowiązków do spełnienia. 

Ustawodawca wprowadzając Krajowy System e-faktur umożliwia wystawianie faktur ustrukturyzowanych jaką dopuszczalną formę dokumentowania sprzedaży. Tym samym faktury ustrukturyzowany mogą zastąpić faktury papierowe, które są w obrocie gospodarczym. Dodatkowo faktury ustrukturyzowany, które istnieją jako faktury elektroniczne można wystawiać oraz otrzymywać za pośrednictwem krajowego systemu efaktury.org więcej jest Zgodnie z artykułem i 29a ustawy o VAT po otrzymaniu faktury korygującej przez strony nie wymaga się dowodu uzgodnień. Wynika to z faktu, że system posiada funkcjonalność umożliwiającą otrzymywanie automatycznej informacji na temat odebrania faktury korygującej. Dlatego też do podatników należy jedynie obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej. Dodatkowo mogą oni także korzystać z terminów zwrotu podatku VAT który został skrócony do 40 dni.

Czy istnieje obowiązek stosowania faktur elektronicznych?

Wraz z wprowadzeniem krajowego systemu e-faktur przedsiębiorcy mogą korzystać z niego dobrowolnie. Natomiast termin planowany jako obowiązkowe Stosowanie tego typu formy wystawiania faktur określony jest na styczeń 2023 roku. Nowoczesny system służy zarówno do wystawiania jak i otrzymywania faktur. Co więcej przedsiębiorcy mogą liczyć na ich przechowywanie, oznaczenie specjalne numerem identyfikując im, a także weryfikowanie ich zgodności z określonym wzorem faktury. Dzięki możliwości identyfikacji faktur Przedsiębiorcy mają pewność, że zostały one wystawione właściwie zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra do spraw finansów publicznych. System pozwala także na analizę oraz kontrolę danych na fakturach ustrukturyzowanych. Automatycznie wysyła on komunikaty, które dotyczą jej ich wystawienia, odrzucenia lub też braku możliwości wystawienia. Dzięki możliwości przechowywania wystawionych faktur System podatkowy jest znacznie bardziej uszczelnione. Tym samym ogranicza się wszelkie nieprawidłowości w zakresie rozliczania podatku VAT. To z kolei może przyczynić się do poprawy warunków realizowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zyskują łatwiejsze oraz szybszy dostęp do ważnych dokumentów. Istotne jest także wprowadzenie elektronicznego standardowego wzoru faktury. Prowadzi do do wyższego bezpieczeństwa podczas transakcji handlowych oraz wyższej klarowności i przejrzystości dla przedsiębiorców.

Kto jest zobowiązany do korzystania z KSEF?

Zgodnie z rozporządzenie Ministerstwa Finansów KSEF jest obowiązkowy dla wszystkich tych podmiotów, które wystawiają faktury. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy realizujący transakcje handlowe wkrótce będą zobligowani do korzystania z systemu elektronicznego. Z krajowego systemu e-faktur korzystać mogą także czynni podatnicy VAT, jednak również przedsiębiorcy zwolnieni z VAT. Tym samym nie ma także ograniczeń w dostępie do systemu ze względu na branże działalności firmy ani również wielkości obrotu. Oznacza to, że faktury ustrukturyzowane wystawiać Mogą wszystkie przedsiębiorstwa działające w najróżniejszych branżach. Są to zatem zarówno i małe przedsiębiorstwa, mikro, jak i duże. System powoli przekonuje cel wyższą niż więc zwolenników, którzy chętnie poznają jego funkcjonalności które wdrażają w systemy działania własnych przedsiębiorstw.

Archiwum: czerwiec 2022