Czterodniowy tydzień pracy zacznie obowiązywać w Polsce? Serwis wiadomoscihandlowe.pl opublikował raport autorstwa Hays Poland, z którego wynika, że 96% specjalistów i menedżerów mogłoby pracować 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, a 52% 4 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie. Pracownicy jednak zastrzegają, że chcieliby zachować dotychczasowe pensje. W badaniach uczestniczyło ponad 2200 specjalistów i menedżerów, w okresie od lipca do września br. Celem ankiety było poznanie opinii zatrudnionych na temat takiego systemu pracy.

Czterodniowy tydzień pracy. Co dziesiąty specjalista ma doświadczenie w takim modelu pracy

Jak wskazuje Hays, respondenci deklarowali gotowość do pracy w trzech wariantach: 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (z pełnym wynagrodzeniem), pracy 4 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie (z pełnym wynagrodzeniem) oraz pracy 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (z 80% wynagrodzenia). Z badań wynika, że niemal co dziesiąty specjalista (9%) pracuje już w takiej formie. Najczęściej spotykanym (37%) jest model 4 dni/8h dziennie z pełnym wynagrodzeniem. Kolejne 30% realizuje normę 40 godzin w 4 dni, pracując po 10 h dziennie, co pozwala zyskać zatrudnionym dodatkowy dzień wolnego w tygodniu.

Czterodniowy tydzień pracy. Grzeszczyk: „kluczowe jest zachowanie zdrowej równowagi”

Jak wskazuje dyrektor wykonawczy w Hays Poland, Łukasz Grzeszczyk, o ile pensja jest decydującym czynnikiem w kwestii zmiany pracy, to część pracowników ma również inne priorytety:

Chociaż poziom wynagrodzenia jest kluczowym motywatorem do zmiany pracy, to nie dla wszystkich kandydatów pieniądze są najważniejsze. Dla części ekspertów posiadających bogate doświadczenie i zajmujących dobrze opłacane stanowiska, kluczowe jest zachowanie zdrowej równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Możliwość skrócenia tygodnia pracy o jeden dzień będzie dla nich szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem

– wyjaśnia Grzeszczyk

Z kolei Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor wykonawczy w Hays Poland, tłumaczy, że czterodniowy tydzień pracy niesie za sobą mnóstwo korzyści. Pracownik jest wówczas bardziej wypoczęty, zmotywowany oraz efektywny. Ekspertka jednak zwraca uwagę, że nie w każdej branży wprowadzenie takiego modelu pracy jest możliwe:

Wciąż jednak trudno wyobrazić sobie sytuację, w której wszystkie firmy w Polsce skracają tydzień pracy. Jest to bowiem rozwiązanie, które nie będzie możliwe w każdej organizacji i na każdym stanowisku. Mowa tutaj głównie o zadaniach, które wymagają ciągłości, np. w placówkach medycznych czy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem. Aby możliwe było skrócenie wymiaru czasu pracy, organizacja musi już na starcie wykazywać się wysokim poziomem produktywności i zaangażowania pracowników

– twierdzi Tyszkiewicz.

Źródło: Wiadomoscihandlowe.pl

Archiwum: listopad 2021
Czterodniowy tydzień pracy