Ćwiczenia wojskowe 2023 a pobyt za granicą to bardzo istotny temat. Warto na wstępie zaznaczyć, że osoby na stałe mieszkające za granicą nie zostaną powołane na ćwiczenia. Jednak czy każdy, kto przebywa poza Polską, może być spokojny w tej kwestii?

Na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku powołanie otrzyma aż 200 tys. rezerwistów. Okazuje się jednak, że osoby stale mieszkające za granicą nie muszą się martwić. Nie ma konieczności wracania do kraju tylko po to, aby odbyć ćwiczenia. Ćwiczenia wojskowe 2023 a pobyt za granicą – tę sprawę jasno rozstrzygamy.

Rezerwa w Polsce

Ustawa o obronie Ojczyzny zmieniła zasady odnoszące się do służby wojskowej w rezerwie. Obecnie rezerwa została podzielona na pasywną i aktywną. Przepisy te obowiązują od kwietnia 2022 roku. Rezerwa pasywna to osoby bez złożonej przysięgi oraz te, które przysięgę złożyły, ale nie interesuje ich służba wojskowa. W skład rezerwy aktywnej wchodzą byli wojskowi, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i ochotnicy po służbie przygotowawczej.

Czy osoba pracująca za granicą może dostać powołanie na ćwiczenia wojskowe 2023? Jeżeli wyjechałeś za granicę na dłużej, to powinieneś zgłosić ten fakt gminie lub właściwej WCR. Dzięki temu uchronisz się przed powołaniem do wojska 2023, a pobyt za granicą będziesz mógł bez obaw kontynuować.

Czy osoby mieszkające za granicą dostaną powołanie na ćwiczenia?

Czy pobyt za granicą zwalnia z ćwiczeń wojskowych 2023? To pytanie zadają sobie osoby stale mieszkające poza granicami Polski. Przepisy mówią o osobach, których nie powołuje się do służby wojskowej, mimo że podlegają obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej oraz są zdolne do pełnienia tejże służby. Wymienić tutaj można:

  • obywateli Polski, którzy na stałe mieszkają za granicą i nie mają miejsca pobytu stałego lub czasowego, który trwa ponad trzy miesiące, na terytorium Polski;
  • absolwentów szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, którzy w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia nauki podjęli służbę w: Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego;
  • absolwentów szkół wyższych, którzy po od razu po zakończeniu studiów zaczęli pracę w Straży Granicznej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa lub Policji.

Kwestia powołania do wojska 2023 a pobytu za granicą powinna już być jasna. Osoby mieszkające na stałe za granicą, które nie mają w Polsce miejsca stałego pobytu, są zwolnione z odbywania ćwiczeń.

Zgłoszenie pobytu za granicą a ćwiczenia wojskowe 2023 – ta kwestia również jest istotna. Bez odpowiedniego zgłoszenia możesz otrzymać powołanie na adres do korespondencji w Polsce.

W zależności między ćwiczeniami wojskowymi 2023 a pobytem za granicą ważny jest status formalny – jeżeli poza terenem kraju przebywasz na stałe i nie masz w Polsce stałego miejsca zamieszkania, to nie otrzymasz powołania. Jeżeli wyjeżdżasz z kraju, to pamiętaj, aby ten fakt zgłosić do odpowiedniego urzędu.

Archiwum: grudzień 2022
Ćwiczenia wojskowe 2023 a pobyt za granicą