Badania nieniszczące NDT – czym są i jakie mają znaczenie w przemyśle?

Badania nieniszczące to bardzo istotna część kontroli jakości konstrukcji i elementów. Pozwalają one na analizę sposobu i jakości wykonania, a także możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania, bez ryzyka powstania awarii lub nawet zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników maszyny czy konstrukcji.