6 sytuacji, w których następuje rozwiązanie umowy OC komunikacyjnego

Zasady dotyczące funkcjonowania OC komunikacyjnego określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Precyzuje ona m.in. sytuacje, w których polisa ulega automatycznemu rozwiązaniu. Dzieje się tak nie tylko po upływie czasu trwania umowy, ale również w wielu innych przypadkach. Sprawdź, kiedy Twoja polisa OC może automatycznie wygasnąć.