Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Nadanie klauzuli wykonalności to pewien etap, który finalnie jest zakończeniem postępowania sądowego.