Nadanie klauzuli wykonalności to pewien etap, który finalnie jest zakończeniem postępowania sądowego. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności możesz złożyć, jeśli dłużnik nie wykazuje zainteresowania spłatą długu.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności to swego rodzaju akt sądowy, gdzie dokonuje się stwierdzenia, że tytuły egzekucyjne spełniają aspekty prawne i są podstawą do wykonania egzekucji. Krótko mówiąc – kiedy zdecydujesz się na złożenie takiego pisma do sądu, ten potwierdzi, że nadany wyrok egzekucji w ramach rozprawy sądowej może zostać w pełni wykonany. Zapamiętaj, że treść wniosku o nadanie klauzuli wykonalności jest definiowana przez rozporządzenie wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – co powinien zawierać?

Odpowiednio przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności powinien zawierać kilka kluczowych elementów, takich jak:

  • szczegóły dotyczące wyroku sądu w danej sprawie;
  • wskazanie faktu, czy dłużnik ma ponosić koszty nadania klauzuli wykonalności;
  • dyspozycję doręczenia tytułu wykonawczego wraz z odpisem na wskazany we wniosku adres.

Uwaga! Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności całkowicie przerywa bieg przedawnienia wyroku. Dokument tego rodzaju złóż do Sądu Rejonowego odpowiedniego dla danej sprawy. 

Zobacz także  Wniosek o urlop macierzyński

Jakie są skutki złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do sądu?

Głównym skutkiem złożenia uzupełnionego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności jest możliwość wszczęcia egzekucji z całego majątku dłużnika, o ile klauzula nie stanowi inaczej. Dokument tego typu jasno stwierdza, że tytuł egzekucyjny (np. prawomocny wyrok sądu) przedstawiony przez wierzyciela może zostać przekazany do wykonania w drodze postępowania egzekucyjnego. Oczywiście klauzula wykonalności dotyczy nie tylko egzekucji długów, ale także np. wykonalności aktów notarialnych.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności a formalności urzędowe

Jeśli składasz wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, pamiętaj, że dokumentację złożysz bez problemu w biurze podawczym wybranego sądu lub prześlesz je listem poleconym na adres instytucji. Zawsze zachowaj dla siebie kopię potwierdzenia złożenia wniosku wraz z pieczęcią sądową. Dzięki temu bezpiecznie dopełnisz wszystkich formalności sądowych bez ryzyka, że sprawa nie zostanie rozpatrzona.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – wzór

Potrzebujesz gotowy wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, który szybko uzupełnisz i złożysz do stosownej instytucji? Pobierz plik i przekonaj się, jakie to proste!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności