Uniwersytet Trzeciego Wieku umożliwia kształcenie osobom starszym. Sprawdź, na jakiej zasadzie działają takie inicjatywy i jak dołączyć do programu. Odkryj nowe możliwości od nowego roku akademickiego.

Wiele osób starszych wychowywało się w czasach, w których dostęp do edukacji wyższej był utrudniony z powodu sytuacji politycznej w kraju. Wojna odebrała wielu obecnym seniorom możliwość kontynuowania nauki. Dla takich osób Uniwersytety Trzeciego Wieku stanowią furtkę do zdobycia wykształcenia. Uniwersytety III wieku zapewniają także szereg możliwości, których w czasach młodości seniorów po prostu nie było. Poznaj najważniejsze informacje na temat studiów trzeciego wieku!

Ogólna idea UTW – po co tworzone są uniwersytety trzeciego wieku? 

Uniwersytet Trzeciego Wieku to wspaniałe rozwiązanie dla osób, które przeszły na emeryturę i nie chcą pozostawać bezczynne albo są samotne. 

Nadrzędnym celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest aktywizacja ludzi starszych. Ma to zagwarantować im szansę na nadrobienie luk w edukacji, której nie mogli kontynuować z wielu powodów: przez sytuacje życiowe, zmiany polityczne i gospodarcze w kraju. UTW to inicjatywa społeczna, która ma zapewnić seniorom zyskanie nowych umiejętności i poszerzenie wiedzy.

Uniwersytety III Wieku są dla seniorów świetnym sposobem na wykorzystanie wolnego czasu i okazją do wyjścia z domu. Ponowna nauka może być nowym, ciekawym zajęciem, jak i pretekstem do wyjścia z mieszkania.

Studia trzeciego wieku otwierają możliwość nawiązywania nowych znajomości. Uniwersytety to ośrodki akademickie, ale także miejsce spotkań. To często pozwala seniorom na przezwyciężenie uczucia samotności, depresji i znalezienie nowego celu w życiu.

Typy Uniwersytetów 3 Wieku

Uniwersytety III Wieku dzielą się ze względu na model ich funkcjonowania. Kryterium podziału stanowi to, jak mocno UTW jest zależny od uczelni wyższej.

Model francuski Uniwersytetu 3 wieku 

Zakłada on ścisłą współpracę z placówkami akademickimi. Dzięki temu najczęściej może on korzystać z miejsca, sprzętu, a nawet kadry uczelni wyższej. Cechuje go wysoki poziom dydaktyczny i naukowo-badawczy, dzięki szerszym możliwościom.

Brytyjski model Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Ten typ UTW zakłada, że studia trzeciego wieku powinny opierać się głównie na nauce własnej oraz wzajemnej pomocy pomiędzy kursantami. Ten model w większości przypadków nie otrzymuje wsparcia ze strony uczelni.

Oferta programowa Uniwersytetów III wieku

Uniwersytet III wieku w swojej bogatej ofercie ma najczęściej różnorodne formy nauczania, m.in.:

 • wykłady;
 • seminaria;
 • konwersatoria;
 • lektoraty;
 • kluby;
 • warsztaty artystyczne;
 • zajęcia sportowe i rehabilitacyjne;
 • warsztaty;
 • arteterapię;
 • imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe;
 • kursy, szkolenia, poradnictwo;
 • wolontariat;
 • sekcje samopomocy;
 • udzielanie pomocy osobom spoza UTW.

Studia trzeciego wieku a dofinansowanie

Uniwersytety 3 wieku w Polsce nie są finansowane z funduszy państwowych, jak standardowe uczelnie wyższe. Środki na utrzymanie i rozwój, a także kwestie organizacyjne, UTW muszą pozyskiwać we własnym zakresie. W większości przypadków oznacza to, że pieniądze pochodzą ze składek członkowskich, od sponsorów placówek, z projektów grantowych, środków własnych lub form dofinansowania ze strony miasta, lub regionu.

Jak zapisać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku w 2022 roku? Kształcenie bez ograniczeń

Każda placówka Uniwersytetu III Wieku ma indywidualne zasady naborów. Najczęściej jednak przypominają one rejestracje, jak w przypadku zwykłych uczelni. W przypadku UTW o naborze nie decyduje skala punktów lub egzaminy wstępne, a najczęściej kolejność zgłoszeń. Zazwyczaj odpowiednio wcześniej zamieszczane są informacje o datach zapisów na oficjalnych stronach uczelni. 

Dostępne są dwie główne opcje, jak zapisać się na uniwersytet trzeciego wieku: 

 1. można udać się do sekretariatu placówki;
 2. można wybrać zapisy przez Internet.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – jak zostać słuchaczem?

Uniwersytet Trzeciego Wieku to placówka, której oferta skierowana jest do osób starszych, w większości po 50-tce, rencistów i emerytów. Studia trzeciego wieku są dla idealną opcją dla wszystkich seniorów, którzy chcą poszerzać wiedzę oraz rozwijać nowe umiejętności. Kwestia zasad, od ilu lat można zapisać się na zajęcia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nie jest tak jednoznaczna. Niektóre placówki ustalają własne reguły i przyjmują osoby w określonym wieku, np. powyżej 60 lat. Granica wieku może się różnić w przypadku każdego z uniwersytetów. Niektóre UTW pozwalają na zapisy także osobom młodszym, niebędącym seniorami. Najczęściej są to osoby w wieku średnim, które chcą się dalej uczyć, lecz nie mają możliwości uczestniczyć w zajęciach na normalnej uczelni wyższej.

Jak działa Uniwersytet Trzeciego Wieku?

Zajęcia na Uniwersytecie 3 Wieku są organizowane w różnym trybie w zależności od wybranej placówki. Ich forma i częstotliwość zależą przede wszystkim od ilości i możliwości uczniów, a także warunków miejsca. Wiele uniwersytetów III wieku wynajmuje sale lekcyjne od szkół czy uczelni na wybrane dni i zakres czasu. Wpływa to na częstotliwość odbywania się zajęć, które mogą mieć miejsce na przykład kilkakrotnie w ciągu tygodnia albo w trybie weekendowym. 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znacznie wzrosła ilość stworzonych Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Obecnie, w Polsce funkcjonuje ponad 600 uczelni tego typu. Ich popularność zaczęła rosnąć wraz z przejściem na emerytury pokolenia osób, urodzonych i wychowanych w okresie wojennym.

Archiwum: wrzesień 2021
uniwersytet trzeciego wieku