Umowa spedycji

Jedną z umów świadczenia usług zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami jest umowa spedycji.