Czym jest tłumaczenie symultaniczne

Angielskie słowo simultaneous oznacza jednoczesny. W praktyce zatem tłumaczenia symultaniczne polegają na przekładzie, które odbywa się równocześnie ze słowami wypowiadanymi przez prelegenta, czyli osoby występującej. Treść przekazywana jest odbiorcom w czasie rzeczywistym, co znacznie wpływa na ich komfort i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Tego typu tłumaczenia najczęściej odbywają się podczas konferencji i spotkań w międzynarodowym gronie.

Dlaczego to takie trudne?

W przeciwieństwie do tłumaczeń konsekutywnych, czyli takich, które odbywają się etapami, tłumaczenia symultaniczne następują w czasie, kiedy wypowiada je prelegent. Tłumacz nie ma możliwości poproszenia o powtórkę wybranego fragmentu wypowiedzi, nie może także pozwolić sobie na przerwanie potoku słów.

Proces przekładu kosztuje zatem tłumacza wiele energii, jest niezwykle wyczerpujący i wymaga całkowitego skupienia. To jeden z powodów, dla którego tłumacze symultaniczni pracują w parach i zmieniają się co 15-20 minut – dłuższe prowadzenie przekładu może znacząco wpłynąć na jakość świadczonych usług.

Profesjonalne tłumaczenia symultaniczne

Zawód tłumacza jest jednym z tych, które wymagają nieustannych szkoleń i treningów. Osoba aspirująca na stanowisko tłumacza symultanicznego powinna doskonale posługiwać się zarówno językiem ojczystym, jak i obcym, by szybko odnaleźć się w każdej sytuacji zawodowej. Niezbędna jest także umiejętność pracy pod presją czasu i ponadprzeciętna zdolność koncentracji. Od tłumacza wymaga się ponadto dużej podzielności uwagi i znakomity refleks, który pozwoli idealnie dobierać słowa do kontekstu wypowiedzi.

Czy tłumacz ustny może być dobrym tłumaczem symultanicznym? Nie każdy odnajdzie się w przekładach równoczesnych. Tłumaczenia symultaniczne wymagają wielu lat szkoleń i doskonalenia swoich umiejętności w specyficznych warunkach – ten rodzaj przekładu wykonywany jest w dźwiękoszczelnych kabinach wyposażonych w odbiorniki, słuchawki i mikrofony.

Nie każdy dobrze znosi stres, jaki kumuluje się w tym niewielkim pomieszczeniu podczas branżowej konferencji czy ważnego spotkania na szczeblu międzynarodowym. Na sukces takiego tłumacza składa się wiele lat poświęceń i ogromna determinacja.

Czy warto się wyspecjalizować?

Tłumaczenia symultaniczne są niezwykle trudne, ale wykonywanie tego zawodu jest źródłem zawodowej i finansowej satysfakcji. Ten rodzaj tłumaczeń stosowany jest podczas konferencji, obrad, szkoleń czy spotkań o różnym charakterze. Bardzo często oscylują wokół specjalistycznych zagadnień, które wymagają znajomości słownictwa i posiadania szerokiej wiedzy z danej dziedziny.

Czy warto stać się profesjonalnym tłumaczem symultanicznym? Tłumacz to prestiżowy zawód, który z pewnością przełoży się na bardzo wysoki poziom satysfakcji osobistej.

Archiwum: lipiec 2023